Stedendriehoek

ABN AMRO: Woningmarkt steeds moeilijker te betreden

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verhoogt voor de derde keer dit jaar haar voorspellingen voor de ontwikkeling van de woningmarkt. Ze houden rekening met een huizenprijsstijging van 12,5% dit jaar en van 5% in 2022. Daarnaast verwachten ze dat het aantal woningaankopen zal dalen. Dit blijkt uit de laatste Woningmarktmonitor.

Versoepeling leenvoorwaarden
Van januari tot en met mei 2021 zijn er veel huizen verkocht; deze stijging is vooral te verklaren door de leenvoorwaarden die eerder dit jaar werden versoepeld. Het tweede inkomen telt bijvoorbeeld voor 90% mee bij de berekening van de maximale hypotheek die kopers kunnen krijgen. ABN AMRO geeft echter de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 aan als belangrijkste reden van de stijging in woningaankopen aan het begin van dit jaar. Toch zal deze stijging niet blijvend zijn: “De voorspellingen voor het aantal woningverkopen blijft hetzelfde. Voor dit jaar houden we rekening met een daling van 10%. Volgend jaar zal het aantal woningaankopen volgens ons met nog eens 5% afnemen,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau.

Beperkt woningaanbod
De daling van het aantal woningaankopen is ook toe te schrijven aan het feit dat het aanbod van woningen beperkt is en omdat er weinig mogelijkheden zijn om door te schuiven vanwege achterblijvende woningbouw. Bokeloh: “Ook voor de prijsontwikkeling houden we rekening met geleidelijke matiging van de prijsstijging. Dit, omdat het positieve effect van de rentedaling op de huizenprijzen langzaam zal slinken en de rente op langere termijn kan stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van hogere kapitaaleisen voor banken. Hier komt bij dat het volgende kabinet het belastingvoordeel van eigen woningen mogelijk gaat beperken.” Er zou dus meer nieuwbouw moeten komen, maar dit blijkt lastig door de strenge regelgeving rondom ruimtelijke ordening.

Vooral goede moed bij verkopers
Door het beperkte aanbod in woningen en de vele woningzoekenden zien kopers weinig mogelijkheden op de woningmarkt. Hoewel de hypotheekrente laag staat, zijn de huizenprijzen zo hoog dat het alsnog lastig is om een hypotheek af te sluiten. Het omgekeerde geldt voor verkopers. Volgens de indicatoren van Vereniging Eigen Huis en de NVM is bij hen het sentiment tegenover de woningmarkt stabiel positief. In de huidige woningmarkt is het niet moeilijk om je huis binnen een korte tijd voor een goede prijs te verkopen.