Stedendriehoek

ABN AMRO: huizenprijs stijgt dit jaar 5%

De zwakke economie heeft invloed op veel markten, maar de gevolgen voor de woningmarkt zijn vooralsnog gering. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van januari 2021 die ABN AMRO publiceerde. Woningen die te koop staan worden nog steeds snel verkocht, de prijzen stijgen en er vinden meer transacties plaats. Daarom houdt ABN AMRO voor 2021 rekening met een gemiddelde prijsstijging van 5%.

Het zogeheten overloopeffect is volgens Philip Bokeloh, woningmarkteconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, de voornaamste reden voor de aanhoudende prijsstijging. In de tweede helft van 2020 stegen de huizenprijzen sterk en dit werkt door in de gemiddelde prijsstijging die we dit jaar kunnen verwachten. Toch verwacht de bank niet dat de stijging dit jaar aanhoudt. De verwachte stijging van de werkloosheid in de loop van het jaar zal volgens ABN AMRO een drukkend effect op de woningmarkt hebben.

Verwachtingen naar boven bijgesteld
Bij de laatste Woningmarktmonitor van 2020 stelde ABN AMRO de verwachtingen voor de woningmarkt al naar boven bij en dat is nu opnieuw het geval. “De aanhoudend sterke woningmarktcijfers en de verbetering van het vertrouwen vormen aanleiding om de ramingen opnieuw te verhogen”, zegt Bokeloh. “Als de prijzen op het huidige niveau zouden stabiliseren, zou de gemiddelde prijsstijging uitkomen op 3,5%. Verder is er met de komst van vaccins meer zekerheid voor de toekomst”.

Werkloosheid stijgt op korte termijn
De komst van de vaccins mag dan meer comfort geven, maar toch voorziet het Economisch Bureau van ABN AMRO op de korte termijn een stijging van de werkloosheid. De kans dat werknemers op straat komen te staan is namelijk een stuk groter als de overheid de loonsubsidieregelingen terugdraait. Gevolg hiervan is namelijk dat bedrijven hun geplande reorganisaties (alsnog) door moeten zetten.

Als gevolg van een stijgende werkloosheid daalt het inkomen. Mensen die op straat komen te staan verdienen immers minder geld. Dit is van invloed op de woningmarkt. Het inkomen is namelijk bepalend voor het hypotheekbedrag dat kopers op kunnen nemen. Ook neemt het gunstige effect van de hypotheekrente steeds verder af. “Centrale banken blijven stimuleren, maar er is weinig ruimte voor een scherpe daling van de hypotheekrente en een verdere verbetering van de betaalbaarheid van koopwoningen”, zegt Bokeloh.

Vooruitzichten voor de woningmarkt
ABN AMRO verwacht dat de woningmarkt op de korte termijn overeind blijft. Dit komt voornamelijk door de steunmaatregelen vanuit de overheid en het stimuleringsbeleid van de centrale banken. Toch verwacht Bokeloh niet dat de woningmarkt de dans ontspringt. Volgens de woningmarkteconoom zorgt de naderende verslechtering van de arbeidsmarkt en de geringere bijdrage van de lage rente allereerst voor minder transacties. In een later stadium vertaalt dit zich ook in lagere huizenprijzen. Mede hierdoor verwacht de bank dat het aantal woningaankopen in 2021 10% lager uitvalt dan afgelopen jaar. ABN AMRO houdt voor 2022 rekening met een prijsstijging van 1% en een daling van de woningaankopen met 5%.