Stedendriehoek

Zorgen om toekomst ziekenhuis

In Zutphen is onzekerheid ontstaan over de toekomst van het ziekenhuis. Wethouder Mathijs ten Broeke is door Gelre ziekenhuizen benaderd voor een gesprek over een locatieprofileringstraject. Gelre ziekenhuizen heeft bevestigd dat het onderzoekt of het bepaalde zorg in Zutphen blijft aanbieden.

CDA Zutphen-Warnsveld stelde het college begin maart al vragen over het voortbestaan van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen, inclusief de spoedeisende hulp. Met het verdwijnen van een spoedeisende-hulppost zou immers ook andere zorg in gevaar komen, zoals operatiekamers (OK), Intensive Care (IC) en verloskundige zorg. Met alle gevolgen van dien voor het welzijn en de werkgelegenheid in de gemeente en de regio.

‘Ook samenwerking zoeken met regio’

In het licht van de actuele ontwikkelingen vraagt CDA Zutphen-Warnsveld het college nu in een motie, mede ingediend door alle fracties in de Zutphense gemeenteraad, om zich maximaal in te zetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen en Gelre ziekenhuizen daarover indringend te bevragen.

De motie roept het college op te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een volwaardig ziekenhuis voor Zutphen te behouden en hierover gesprekken aan te gaan met Gelre Ziekenhuizen, maar ook met toezichthouders, onafhankelijke deskundigen, eerstelijnszorgverleners en zorgverzekeraars. Hierbij zou het college ook nadrukkelijk de samenwerking moeten zoeken met omliggende gemeenten, zoals Brummen, Voorst, Lochem, Berkelland en Bronckhorst.