Zorg

Onderzoek als bouwsteen voor nieuwe woonvisie

Een fijn huis om in te wonen wil iedereen. Dit geldt ook voor kwetsbare inwoners in de gemeente Brummen. Vaak ook wonen kwetsbare mensen of mensen met een beperking zelfstandig. Steeds vaker met ondersteuning aan huis.

Door vergrijzing en veranderende wet- en regelgeving staat het gemeentebestuur van Brummen voor de opgave om dit voor de toekomst goed te regelen. Daarom wordt dit voorjaar hard gewerkt aan een nieuwe visie over dit belangrijke onderwerp. Dit onder de naam ‘Wonen met zorg’. Onderdeel om te komen tot deze visie is een vragenlijst aan alle inwoners via het inwonerspanel Brummen Spreekt. Tot en met 22 februari kan iedereen deze vragenlijst invullen. “Wilt u ook uw mening laten horen maar bent u op dit moment nog géén lid van dit panel? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de speciale website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de vragen alsnog toegestuurd”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Levensloopbestendig

Het is de bedoeling dat de Brummense gemeenteraad nog voor de zomervakantie de visie ‘Wonen met zorg’ gaat bespreken en vaststellen. “Op dit moment wordt er vooral veel informatie verzameld en uitgewisseld, bijvoorbeeld met allerlei partijen en professionals die actief zijn op dit brede terrein van wonen en zorg. Maar het is ook erg belangrijk om te weten hoe inwoners in de gemeente Brummen aankijken tegen dit onderwerp. Welke woonwensen hebben zij, zeker op het moment dat er ook sprake is van een behoefte aan zorg? Is de huidige woning levensloopbestendig? En hoe zit het met de bereidheid om te verhuizen? Maar ook: hoe kijken inwoners aan tegen de aanwezigheid van kwetsbare mensen in de eigen leef- en woonomgeving? De vragenlijst gaat in op deze en andere onderwerpen die een rol spelen bij het opstellen van de visie ‘Wonen met zorg’. Het is belangrijk om ook de mening van inwoners mee te kunnen nemen bij het opstellen van deze visie. Het gemeentebestuur hoopt daarom dat velen de vragenlijst invullen.”

De vragenlijst bevat aansluitend ook enkele vragen over de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. Het zijn enkele jaarlijks terugkerende vragen die worden gebruikt voor de zogenoemde benchmark ‘Waar Staat Je Gemeente’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En uiteraard zijn de uitkomsten ook aanleiding om waar nodig verbeteringen door te voeren.

Brummen spreekt sinds 2014

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1500 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer drie keer per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over een actueel onderwerp. Deelnemers hebben hiermee daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van dienstverlening of beleidskeuzes die gemaakt gaan worden door het gemeentebestuur.

“Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijf u dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Inwoners die niet beschikken over een computer, kunnen zich bij dit bureau melden om toch mee te doen aan het panel. Dit kan via telefoonnummer 0575-843738. Zij krijgen dan de vragenlijst per post toegestuurd.”