Stedendriehoek

Zestien nieuwe flexwoningen in Eerbeek

EERBEEK – In april 2023 leverde de gemeente Brummen al zestien flexwoningen op bij De Veldkant. Woningstichting Veluwonen voegt hier nog eens zestien nieuwe, tijdelijke woningen aan toe. De gemeente Brummen en Veluwonen hebben daarover overeenstemming bereikt.

Wethouder Ingrid Timmer is verheugd: “Dit project krijgt hiermee een passend vervolg. Deze buurt biedt nu al huisvesting voor een groep van ongeveer zestig Oekraïense ontheemden. Maar met de bouw van zestien extra tijdelijke flexwoningen kunnen we straks meer mensen voorzien van een tijdelijke woning.”

Vorig jaar heeft de gemeente – na een zorgvuldige maar ook voortvarende procedure – zestien tijdelijke woningen gebouwd op een braakliggend terrein naast sportpark De Veldkant. Deze eerste flexwoningen moesten in april 2023 gereed zijn. Dit zodat de ontheemden uit Oekraïne, die voor een periode van een jaar in het ABK-huis in Hall terecht konden, tijdig weer een nieuw onderkomen hadden. Dit proces is succesvol doorlopen. Gelet op de grote behoefte aan woningen liet het gemeentebestuur weten dat op dit terrein in totaal maximaal 48 tijdelijke woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Om hier invulling aan te geven, ging de gemeente in gesprek met woningstichting Veluwonen.

Overname woningen

Veluwonen gaat de huidige zestien flexwoningen aan De Veldkant van de gemeente over enige tijd overnemen. “Dit past uitstekend in de doelstellingen waarvoor wij als woningcorporatie staan”, laat directeur Vincent Buitenhuis namens Veluwonen weten. Over het precieze overdrachtsmoment worden nog afspraken gemaakt. “Ook hebben we met de gemeente afgesproken dat we nog zestien nieuwe, tijdelijke woningen gaan plaatsen. Deze woningen zijn bestemd voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt, met name jongeren uit de gemeente Brummen en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.” Ook voor deze extra woningen geldt dat deze voor een periode van maximaal tien jaar zijn toegestaan.

Wethouder trots

Wethouder Ingrid Timmer kijkt met tevredenheid terug op de gesprekken die met Veluwonen over dit project bij De Veldkant zijn gevoerd. “We realiseren beiden dat we een opgave hebben om inwoners die erg verlegen zitten om een woning, te helpen. De bouw van extra tijdelijke woningen kan hierbij helpen. Maar het is verstandig dat we dit in goede afstemming doen met de directe omgeving. Reden dat we voor deze tweede fase niet kiezen voor 32 maar zestien tijdelijke woningen. Hierdoor kunnen we dit tijdelijke buurtje beter inpassen in de directe omgeving. Ik ben er trots op dat we dit samen met Veluwonen kunnen realiseren.”

Oekraïners

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de opvang van de ontheemde Oekraïners. Ook al neemt Veluwonen deze tijdelijke woningen van de gemeente over, de gemeente blijft eerste aanspreekpunt voor deze kwetsbare groep mensen. “Ook hierover hebben we goede werkafspraken gemaakt”, stelt Vincent Buitenhuis vast. Via persoonlijke gesprekken en een nieuwsbrief zijn de gebruikers van het sportpark en de direct aanwonenden door gemeente en Veluwonen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Meer informatie is ook te vinden op de website www.brummen.nl/wonendeveldkant.