Stedendriehoek

VoorleesExpress zoekt nieuwe vrijwilligers

Door vijftien minuten voor te lezen per dag, leert een kind 1000 woorden in een jaar! Maak van voorlezen daarom een vast onderdeel van de dag, net als tandenpoetsen. Om kinderen een extra taalsteuntje in de rug te bieden, start VoorleesExpress een extra seizoen van ‘10-20 weken voorlezen in gezinnen’. Dit voorlezen en samen taalspelletjes spelen, vindt thuis plaats maar is ook mogelijk – op afspraak – in Bibliotheek Eerbeek of Brummen.

Als voorleesvrijwilliger krijg je een voorbereidende scholing ‘interactief voorlezen’, voordat je naar een gezin toegaat. Je leent een tas met prentenboeken en spelmaterialen in de bibliotheek. Zo vroeg mogelijk met boekjes en gesproken taal beginnen, legt een goede basis voor geletterdheid als de kleuter daarna naar de voorschool of basisschool gaat. Zij blijken een flinke voorsprong te hebben op kinderen met weinig taalaanbod thuis.

De VoorleesExpress is een activiteit van Bibliotheek Brummen|Voorst. Het is bedoeld om kinderen op de voorschool of de basisschool met een taalachterstand plezier met taal laten ervaren. Tijdens de voorleesmomenten genieten kinderen mee met leuke prenten- en zoekboeken, informatieve boeken over hun lievelingsdier en over hun favoriete sport. Samen taalspelletjes doen met hun ouders nodigt hen uit om extra taalvaardig te worden.

Voorleesdiploma

Onderdeel van het voorleestraject is een bezoek met rondleiding en speurtocht in de bibliotheek en het ontvangen van een gratis bibliotheekpas. Ook de ouders worden ondersteund om in de loop van de twintig weken de voorleesroutine zelf over te nemen. De kinderen krijgen dan het welverdiende voorleesdiploma, een cadeauboek en een foto als herinnering aan de gezellige taalmomenten.

Op korte termijn voor deze zomer, maar ook voor komend najaar zijn voorlezers voor Eerbeek en Brummen van harte welkom. Er is een informatiebijeenkomst voor belangstellenden op woensdag 9 juni, van 10.00 tot 11.00 uur, in Bibliotheek Brummen en op donderdag 10 juni, van 14.00 tot 15.00 uur, in Bibliotheek Eerbeek.

Meer informatie en aanmelden via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of www.voorleesexpress.nl. Of bellen met Bibliotheek Eerbeek (0313-651805) of Brummen (0575-561867).