Stedendriehoek

Vooral berken lijden onder droge zomers

De gemeente Brummen gaat de komende tijd 165 dode of in slechte staat verkerende bomen verwijderen. Daarnaast worden 25 bomen weggehaald voor de realisatie van bouwplannen en rioolwerkzaamheden. Ter vervanging worden volgend plantseizoen 163 bomen geplant.

Elk jaar inventariseren boomdeskundigen van de gemeente een deel van de gemeentelijke laan- en straatbomen. Zij bekijken dan welk onderhoud de bomen nodig hebben en welke bomen dood of gevaarlijk voor hun omgeving zijn. Gezien de hoeveelheid gemeentebomen in Brummen en de hitte en droogte van de afgelopen drie jaar valt de hoeveelheid afgestorven bomen dit jaar eigenlijk mee. Het zijn vooral de berken die problemen lijken te hebben met de droge zomerperioden. De gemeente moet 98 exemplaren weghalen.

Kapvergunningprocedure

Waar dat nodig is, heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om de bomen te kappen. Te kappen bomen die onder de Wet Natuurbescherming vallen, zijn gemeld bij de provincie Gelderland. Half februari wordt begonnen met kappen van de bomen waar geen vergunning voor nodig is. Voor de start van het broedseizoen zijn de werkzaamheden klaar.

Aanplant nieuwe bomen

De afgelopen winter heeft de gemeente ruim 300 jonge laan- en straatbomen geplant en hebben vrijwilligers nog eens 180 stuks bomen en bosplantsoen in het gemeentelijk bos aangeplant als vervanging van bomen die afgelopen twee jaar weggehaald zijn. De gemeente heeft gekozen voor boomsoorten die wat droogte kunnen verdragen. Daarnaast zijn de bomen voorzien van voedzame grond en een gietrand. De gietrand zorgt ervoor dat bij het watergeven, het water niet wegloopt maar tussen de boomwortels kan zakken. Doel is de gemeente Brummen mooi groen en klimaatbestendig te houden.