Stedendriehoek

Samen bouwen aan een nieuwe school

ZUTPHEN – Zutphen krijgt een Ondernemende School. “Vanaf september 2021 openen wij onze deuren en zijn de kinderen welkom in onze kleuterklas en eerste klas”, vertelt Conrad van Pruijssen. “Naar verwachting starten wij in 2023 als een door de overheid bekostigde school; tot die tijd brengen we de benodigde gelden bijeen vanuit ouderbijdragen en donaties. In onze Bouwplaats bouwen wij dit jaar al samen met ouders en leerkrachten aan het vorm geven van de school. Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten, of heb je zin om mee te bouwen? Kom dan proeven en ga in gesprek met ons op onze informatieavond – woensdag 18 november – of tijdens de lezingen die wij dit najaar organiseren.”

“Het aantal hooggevoelige kinderen en volwassenen groeit en naar verwachting zal hun aantal alleen maar toenemen. Wat betekent het om hooggevoelig te zijn? Welke opvoedingsvragen komen we tegen? Wat betekent het nu voor ons onderwijs en wat gaat het betekenen voor onze toekomstige maatschappij? Dat er steeds meer hoogsensitieve kinderen en volwassenen komen, zal onontkoombaar in toenemende mate invloed hebben op onze maatschappij. Er zal meer sensitiviteit en spiritualiteit zijn tussen de mensen en krachtige individualiteit in de mensen. Tegelijkertijd is er echter in de maatschappij ook een tegengestelde tendens, namelijk de groei van materialisme, collectiviteit en controle. Hoe kan er een zodanige wisselwerking tussen deze twee tendensen ontstaan, dat we een menswaardige en aardewaardige toekomst tegemoet kunnen zien? Hoe leren we onze kinderen zich daarin goed staande te houden? Hoe begeleiden wij hen in hun ontwikkeling zo, dat ze niet in de problemen komen met hun hoogsensitiviteit (of als lastig worden weggezet), maar dat ze hun vermogens zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en inzetten? Dit zijn vragen waar wij ons mee bezig willen houden op de Ondernemende School.”

Van boven naar beneden
Van Pruijssen vervolgt: “We hebben al ontdekt dat sterk-sensitieve kinderen vaak leren vanuit inzicht (‘waarom moeten we dit leren?’), en een beeld van het geheel (bijvoorbeeld bij beelddenken). Daarmee leren deze kinderen ‘van boven naar beneden’ en keren daarmee de normale manier van leren om (van deel naar het geheel). Motivatie van binnenuit is daarbij heel belangrijk. Daarnaast komen we ook vaak tegen dat deze kinderen behoefte hebben te speuren naar de zin van het leven, een onduidelijk tijdsbesef en moeite met planning hebben. Dat alles vraagt iets extra’s van ons als opvoeders, thuis en op school, maar ook in de maatschappij als geheel. Op de Ondernemende School zijn alle kinderen welkom, maar willen we ook tegemoet komen aan de behoeften en eigen manieren van leren en opvoedingsvragen van sterk-sensitieve kinderen en hun (vaak ook hoogsensitieve!) ouders. Met leerkrachten en ouders samen willen we steeds opnieuw onderzoeken wat de kinderen van ons vragen en hoe we dat vorm kunnen geven. Hans Lemmens kan ons met zijn kennis en ervaring nieuwe perspectieven bieden en onze zoektocht ondersteunen met raad en daad. Op donderdag 12 november doet hij dat met een openbare lezing en door met de aanwezigen in gesprek te gaan.”

Lezing
De lezing van en het gesprek met Hans Lemmens, met als titel: hooggevoeligheid, opvoeding en maatschappij, vindt donderdag 12 november van 19.45 tot 22.00 uur plaats in De Proeflokalen Zutphen, Vispoortplein 16. Hans Lemmens (1947) werkt al jarenlang met hooggevoeligen en mensen met autisme. Hij schreef meerdere boeken, waaronder ‘Het elastiek tussen lichaam en ziel’. Momenteel werkt hij naast zijn schrijverschap nog als coach en geeft hij lezingen. De toegangsprijs bedraagt €12,50. Aanmelden is verplicht via e-mail janneke.sauer@ondernemendeschool.nl. Voor meer informatie: www.deondernemendeschool.nl