Stedendriehoek

“Red de gans, plaats een hek!”

“De gemeente Zutphen heeft het voornemen om op zes plaatsen ganzenoverlast te bestrijden door eieren met olie in te vetten. Dat is minder diervriendelijk dan het lijkt en heeft ook niet altijd het gewenste effect. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het plaatsen van een afrastering. En minder voeren zal ook helpen.” Dit zijn de woorden van Dolf Logemann, raadslid GroenLinks (woordvoerder natuur).

“Laat ik vooropstellen dat ook ik zie dat ganzen in Zutphen op een aantal plaatsen voor overlast zorgen. Ik vind dat daar best wat aan mag worden gedaan. Zelfs ben ik niet helemaal tegen een maatregel als het invetten (in-oliën) van eieren. Maar zo’n maatregel komt bij mij wel op de laatste plaats. Het in-oliën van eieren is namelijk helemaal geen diervriendelijke methode. In-oliën zorgt er namelijk voor dat de poriën in de schaal geen lucht meer doorlaten. Het embryo stikt daardoor. Bovendien is het nog een hele klus om ganzeneieren te zoeken. Ganzen zijn slimme dieren die hun nesten goed verstoppen. Het bureau dat door de gemeente is gecontracteerd denkt per locatie acht keer nodig te hebben om de oevers en het achterland uit te kammen om de overlast terug te dringen. Dat is dus ook acht keer verstoring van een gebied, waar uiteraard ook andere vogels broeden.

Het kan ook anders. Eind 2016 is achter de flats aan de Beethovenstraat, tegenover de kinderboerderij een natuurvriendelijke oever aangelegd. De opkomende vegetatie trok daarna tientallen ganzen aan. Elke groene scheut die boven het maaiveld uitkwam werd door de ganzen weggevreten. Toen twee jaar lang de ganzen elke vorm van bloemrijk grasland hadden verhinderd, werd er door de gemeente, waterschap Stichting Emerpark en het Woonbedrijf Ieder1 een lage afrastering van rietmatten geplaatst. Sinds die rietmatten er staan is er nauwelijks nog een gans binnen die omheining gezien. Ganzen zijn namelijk bang voor die matten. Je weet als gans immers nooit wat voor gevaar er achter schuilt. Op diezelfde manier kan je ook de belangrijke broedplekken ongeschikt maken. Mocht dat niet lukken, dan kan je altijd nog aan in-oliën denken.

Een van die grote broedplaatsen voor ganzen is het eiland in de Vijver bij het sportpark Zuidveen. Het moet niet zo moeilijk zijn om dat eiland af te schermen met rieten matten. De ganzen kunnen dan niet het land op en dat durven ze ook niet meer. Van broeden komt het dan nauwelijks meer en het aantal ganzen zal snel afnemen. En het mooie is: die matten kan je een aantal jaren laten staan. Voor het in-oliën moet je elk jaar terugkomen.

De overlast langs de Warnsveldseweg wordt vooral veroorzaakt doordat de ganzen op de stoep en zelfs het fietspad gaan staan wachten op het voer dat door particulieren wordt uitgestrooid. Daarom is het ook nodig dat de ganzen niet meer worden gevoerd. Door structureel te voeren, zoals hier gebeurt, blijft de ganzenpopulatie groot, vervuilt het water en wordt de grasmat tot op de kale bodem afgegraasd.

Mijn pleidooi is dus drieledig: 1) zoek per overlastlocatie naar de meest diervriendelijke en duurzame methode. Meestal is dat niet in-oliën. 2) Denk ecologisch en maak het gebied voor de ganzen onaantrekkelijk om te gaan broeden. En 3) zorg dat er minder wordt gevoerd. Minder voer is minder ganzen en dus ook minder overlast.”