Stedendriehoek

Meedenken over stadsklimaatpark

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen onderzoekt de mogelijkheden om een park aan te leggen langs de Den Elterweg. Hiervoor brengt de gemeente eerst de wensen en ideeën in kaart van inwoners en andere betrokkenen. Via een online vragenlijst kan iedereen zijn mening geven. De vragenlijst is te vinden via www.zutphen.nl/stadsklimaatpark. Invullen kan tot en met zondag 17 maart.

De gemeente Zutphen gaat de bovengrondse hoogspanningsleidingen langs de Den Elterweg onder de grond leggen. Dit verkabelen is op zijn vroegst in 2026 klaar. Als het zover is, is er meer ruimte om de strook onder en bij de huidige hoogspanningslijnen in te richten. De inwonersgroep Zutphen Ontspant heeft voorgesteld om er een park van te maken.

De gemeente onderzoekt dit voorstel voor een park. Voorlopig uitgangspunt is een stadsklimaatpark. Een park dus dat bijdraagt aan een goed klimaat in de stad. Bijvoorbeeld omdat het verkoeling brengt door groen en water. Of waar je juist kunt zonnen als dat thuis niet kan. Het park kan ook ruimte bieden om te ontspannen en te sporten. Het gaat bij ‘klimaat’ dus niet over het opwekken van duurzame energie of iets dergelijks.

Het plan voor een stadsklimaatpark is in de verkennende fase. Het is nog niet zeker of er een park komt. De gemeente kijkt ook naar andere mogelijkheden en belangen. De resultaten van het onderzoek spelen een rol bij de beslissing of er echt een plan komt voor een park. Een terugkoppeling van de resultaten is begin april ook te vinden via www.zutphen.nl/stadsklimaatpark.

Een stadsklimaatpark moet ook passen in de Omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. Rond de zomer stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Als hierin ruimte is aangegeven voor een stadklimaatpark, gaat de gemeente een plan maken. De reacties uit het verkennende onderzoek worden dan meegenomen in dit plan.