Stedendriehoek

Inloopavond rond werkzaamhedennaan IJsselkade en Oude IJsselbrug

ZUTPHEN – Voor de werkzaamheden aan de IJsselkade en de Oude IJsselbrug zijn de aannemers bekend. De combinatie NTP De Klerk neemt de herinrichting van de IJsselkade voor zijn rekening. Op de Oude IJsselbrug gaat de combinatie Damsteegt/CT De Boer aan de slag. Op donderdag 9 maart is er in het IJsselpaviljoen een inloopavond over de werkzaamheden aan de IJsselkade en de Oude IJsselbrug.

Alle inwoners van Zutphen en andere belangstellenden kunnen hier informatie krijgen over wat er gaat gebeuren, de planning en fasering, en welke verkeersmaatregelen er worden genomen (omleidingen, parkeren, bereikbaarheid).
Dit voorjaar start de herinrichting van de IJsselkade. In de zomer komen daar onderhoudswerkzaamheden en een verbreding van de Oude IJsselbrug bij. Twee belangrijke projecten van Rivier in de Stad: het gebiedsprogramma dat de verbinding legt tussen De Hoven en de binnenstad en Zutphen nog aantrekkelijker maakt als stad aan de IJssel.
De aannemers hebben de voorlopige planningen en faseringen verder uitgewerkt. Deze gedetailleerde planningen en faseringen presenteert de gemeente tijdens de inloopavond. De aannemers zijn aanwezig om een toelichting te geven. Verantwoordelijk wethouder Oege Bosch is er ook, net als de gemeentelijke projectleiders. Daarnaast is het Waterschap Rijn & IJssel vertegenwoordigd. De gemeente vervangt de damwanden op de IJsselkade namelijk in opdracht van het waterschap. Verder is ProRail aanwezig, omdat deze partij tijdens het werk aan de Oude IJsselbrug onderhoud uitvoert aan de spoorbrug. Uniek hierbij is dat de spoorbrug dezelfde kleur krijgt als de Zutphense boogbrug.
Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers bij verschillende tafels informatie krijgen over de diverse onderwerpen en vragen stellen. Er zijn ook folders met informatie beschikbaar. Er is geen centrale presentatie. Iedereen kan tussen 19.00 en 21.00 uur dus gewoon binnenlopen.