Stedendriehoek

Initiatief voor rode loper naar binnenstad Zutphen

De PvdA heeft samen met BurgerBelang Zutphen Warnsveld (BBZW), GroenLinks, VVD, D66 en BewustZW een voorstel ingediend om op korte termijn de toegang tot de binnenstad te verbeteren. “Juist op dit moment is het van belang om snel te herstellen van de economische klappen van de coronacrisis. Een aantrekkelijke binnenstad kan daaraan bijdragen, want de binnenstad is met 3.000 banen de banenmotor van Zutphen”, aldus Jasper Bloem, fractievoorzitter van de PvdA in de Zutphense gemeenteraad.

In het voorstel vragen de zes partijen om 2,1 miljoen euro aan investeringen slimmer te besteden. Dit geld zou anders op de plank blijven liggen, maar kan nu worden ingezet om de toegang tot de binnenstad te verbeteren. Flexibliteit om het geld te besteden op een locatie waar de meeste kansen liggen en waar de urgentie het grootst is, is voor de indieners belangrijk.

Bloem: “De oostelijke toegang tot de binnenstad is een voorbeeld van een locatie waar de toegang verbeterd kan worden. Vooral de Polsbroekpassage (zie foto). Als er niets gebeurt, loopt Zutphen het risico dat winkel- en kantoorpanden daar leegstaan en dat bezoekers aan de binnenstad door een verloederde passage moeten lopen. De PvdA wil juist de rode loper uitrollen voor bezoekers aan de binnenstad met een looproute langs opgeknapte panden, aantrekkelijk groen en voldoende plekken om elektrische auto’s op te laden.”

De afgelopen maanden zijn inspirerende plannen ontwikkeld voor dit gebied door onder anderen twee studenten van Hogeschool Saxion. De volgende stap is dat de ideeën voor dit gebied bij elkaar komen. In het initiatiefvoorstel dragen de partijen het college op om in september 2020 met een gebiedsvisie te komen voor de oostelijke toegang tot de binnenstad.