Zorg

Kindgericht op zoek naar een pleeggezin

In de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het project Kindgericht Werven van start gegaan. Pactum jeugd- en opvoedhulp gaat, in samenwerking met CJG’s en andere pleegzorgaanbieders, kindgericht op zoek naar passende pleeggezinnen. Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, dan is een pleeggezin voor veel kinderen het beste alternatief. Een kind laten opgroeien in een gezinssituatie, in zijn of haar eigen woonomgeving, is het streven. In eerste instantie wordt binnen het eigen netwerk van een kind gekeken naar een geschikt pleeggezin. Wanneer dit niet lukt, wordt een bestandsgezin gezocht. Voor veel kinderen lukt dit, maar lang niet voor alle kinderen. Voor deze kinderen start in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe het project Kindgericht Werven.

“Bij kindgericht werven wordt naar een passend gezin gezocht, dat aansluit bij de achtergrond van het kind en de ouders. Bij voorkeur bevindt dit gezin zich zowel inhoudelijk als geografisch in de omgeving van een kind. Een belangrijk verschil met netwerkpleegzorg is dat het niet gaat om het bestaande netwerk van het kind. In dat bestaande netwerk is namelijk al een oplossing gezocht en helaas niet gevonden. Het verschil met bestandspleegzorg is dat het ook niet gaat om aspirant-pleegouders, die zich al in de ‘kaartenbak’ van een pleegzorgaanbieder bevinden. Het gaat er dus om dat we op maat van precies dat ene kind actief het netwerk groter maken. We gaan op zoek naar potentiële pleegouders die zich aangesproken voelen door het profiel van juist dit betreffende kind en zijn of haar ouders.”

Op zoek binnen scholen en verenigingen 

Zo wordt er voorbeeld actief op zoek gegaan binnen een school, club of sportvereniging waar een kind lid is. “Wanneer we een pleeggezin zoeken voor een 8-jarig meisje dat gek is op paarden, gaan we proactief en persoonlijk in gesprek met mensen van de plaatselijke manege. Dit voelt voor de mensen die we benaderen anders; wanneer iemand een beeld heeft bij een kind, verlaagt dat de drempel om pleegouder te worden. We doen alles wat nodig is om voor een kind een thuis te vinden en stoppen pas wanneer we deze fijne, passende plek hebben gevonden. In andere delen van het land is deze manier van werven al erg succesvol.”

Pleegzorg Dichtbij 

Onder de naam Pleegzorg Dichtbij gaan pleegzorgbegeleiders Henk Boerdam en Linda Manning – beiden op foto – op zoek naar pleegouders. Henk is al een aantal jaren werkzaam als begeleider pleegzorg bij Pactum. “Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Pactum in het team van pleegzorg. Daar werd ik zo enthousiast van, dat ik er kort na mijn studie ook ben gaan werken.” Linda werkt al twintig jaar bij Pactum in de pleegzorg en was daarvoor verpleegkundige in diverse werkvelden. “Kindgericht werven past bij de manier waarop ik naar pleegzorg kijk: namelijk het zoeken van een plek voor een kind dat echt bij hem of haar past.”

Het is goed mogelijk dat inwoners van de gemeenten in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe binnenkort door Henk en Linda benaderd worden tijdens de zoektocht naar een deeltijd pleeggezin voor de voetballende Mikel van 8 jaar, die bij zijn alleenstaande moeder woont en die vanwege haar persoonlijke problematiek niet goed voor hem kan zorgen. Of voor Selina van 12 die van dansen houdt, en voor wie ze een gezin zoeken omdat ze niet meer terug naar huis kan na een succesvolle behandeling op een behandelgroep.

Helpen waar mogelijk

Onder de naam Pleegzorg Dichtbij zijn Henk en Linda ook op Facebook en Instagram te vinden. Daar gaan zij regelmatig oproepjes plaatsen. “Fijn als u ons gaat volgen en helpt waar mogelijk, zodat er voor ieder kind een passend pleeggezin is!” Zie: www.facebook.com/pleegzorgdichtbij en www.instagram.com/pleegzorg_dichtbij 

Voor meer informatie over Pleegzorg Dichtbij kan men contact opnemen met Henk Boerdam of Linda Manning, via e-mail pleegzorgdichtbij@pactum.org en telefoon 088-1991299.