Stedendriehoek

Op zoek naar mooiste projecten in Gelderland en Overijssel

Het ANWB Fonds gaat vanaf deze maand op zoek naar het mooiste maatschappelijke project van de provincies Gelderland en Overijssel. De winnaars krijgen 10.000 euro. Initiatiefnemers van projecten uit deze provincies kunnen zich hiervoor aanmelden op www.anwb.nl/anwbfondshelpt.

Het ANWB Fonds steunt maatschappelijke projecten die burgers in hun eigen stad of regio zijn gestart of willen starten en waarvoor geld nodig is. De initiatieven moeten een blijvende waarde hebben en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd (waaronder het toegankelijk maken van locaties voor mensen met een beperking).

Veel veiliger verkeerssituatie

Vorig jaar was de winnaar in Overijssel de Daltonschool de Zevensprong in Zwolle. Die kon met de bijdrage de fietsenstalling op het schoolplein verplaatsen, wat de verkeersveiligheid ten goede kwam. “We hebben hierdoor de plek waar de ouders aan het begin van de dag hun kinderen afleveren plus een ander deel van het schoolplein opnieuw kunnen inrichten – en daardoor is een veel veiliger verkeerssituatie ontstaan”, aldus conciërge Ruud Elshof van de Zevensprong.

Toegankelijke speelplaatsen

In Gelderland won een project om in Driel en Zetten speelplaatsen toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. “Er werd heel enthousiast op gereageerd”, vertelt Theo Bus, voorzitter van het Gehandicaptenplatform Overbetuwe. “Dit voegt iets toe aan de speelmogelijkheden voor kinderen met en zonder een beperking. In juli werd het geopend en vanaf het begin werd er gebruik van gemaakt. Mooi om die prijs te winnen, nóg mooier om te zien dat die speeltuinen worden gewaardeerd.”

Derde jaar

Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven ondersteunt. De vorige twee jaren waren een groot succes. De inzendingen stroomden binnen. Er stemden in 2019 bijna 23.000 Nederlanders mee en uiteindelijk kregen de twaalf provinciale winnaars hun prijs, zodat ze hun project konden op- of uitbouwen.

Door het coronavirus is de verkiezing dit jaar verplaatst naar het najaar. “Als ANWB wilden we het project toch door laten gaan. Vooral nu. De ANWB wil mensen blijven helpen die zich inzetten voor de samenleving, juist nu het leven voor veel groepen er moeilijker op is geworden. Want zulke mensen helpen niet alleen, ze inspireren ook anderen weer”, aldus projectmanager Sanne van den Rotten van de ANWB Fonds campagne.

Coronaproof

Het concept is daarom iets aangepast; dit jaar honoreert het ANWB Fonds ook projecten voor het coronaproof maken van bijvoorbeeld musea en voertuigen, zodat Nederland er op een veilige manier op uit kan blijven gaan. Daarnaast blijven de thema’s mobiliteit, toegankelijkheid en verkeersveiligheid onverminderd actueel.

Inschrijven om in aanmerking te komen voor de toekenning, kan tot 6 oktober. Iedereen in Nederland kan vervolgens via de website vanaf 26 oktober tot en met 23 november stemmen op het mooiste ingediende project. Dan blijft er een top drie aan genomineerde projecten per provincie over. Hieruit wordt door de ANWB Adviescommissie een project in iedere provincie gekozen. In januari 2021 vindt de prijsuitreiking plaats.