Stedendriehoek

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater uitgebreid

TERWOLDE – Met ingang van zaterdag 4 augustus 12.00 uur geldt voor het inlaatgebied Terwolde een gedeeltelijk onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor een deel van categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks. Dit betekent dat onder andere agrariërs voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater. Het gemaal in Terwolde kampt door de dalende waterstand van de IJssel met technische problemen.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “We spannen ons maximaal in om iedereen zo lang mogelijk van water te voorzien. Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid om met het beetje water wat er is, spaarzaam om te gaan. Daarom treedt de verdringingsreeks in werking. We realiseren ons dat deze beslissing impact heeft, de keuze was niet makkelijk. Wanneer de droogte situatie aanhoudt, verwachten we meer maatregelen te moeten nemen.”

Noodpomp voor veiligheid en kapitaalintensieve teelt
Het peil in de IJssel is dermate laag dat het gemaal in Terwolde onvoldoende water kan aanzuigen om aan alle vraag te voldoen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de inlaat maar de situatie verslechterde de afgelopen dagen. Begin volgende week wordt een noodpomp geplaatst, daarmee kan echter maar een deel van de benodigde capaciteit geleverd worden in het stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering.

Verdringingsreeks
Wie er bij een water tekort als eerste water krijgt en wie dit later krijgt, is landelijk vastgelegd in de Waterwet. In de eerste drie categorieën zitten respectievelijk: waterveiligheid, veengebieden, onherstelbare schade aan natuur, drinkwater en koelwater voor energievoorzieningen en kapitaalintensieve gewassen. Binnen categorie 4 valt de landbouw, scheepvaart, recreatie, natuur en industrie. Binnen de nu gemaakte keuze van Waterschap Vallei en Veluwe mag voor gras en mais niet meer onttrokken worden uit het oppervlaktewater in het inlaatgebied Terwolde.

Watertekort
Er is sprake van een feitelijk watertekort in Nederland. Waterschap Vallei en Veluwe is extra alert als het gaat om de veiligheid van de dijken, waterkwaliteitsproblemen en droogvallende sloten en beken. Daarom geldt ook nog steeds voor een groot deel van het werkgebied een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. In de gebieden waar water ingelaten kan worden, wordt dat maximaal gedaan om de peilen op niveau te houden.