Stedendriehoek

Onderzoek OM naar Coöperatie Laatste Wil gestopt

STEDENDRIEHOEK – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vandaag laten weten dat het onderzoek naar de zogenaamde criminele activiteiten door de CLW is stopgezet. De CLW wordt niet langer van criminele activiteiten verdacht. Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd en er zijn ook geen aanwijzingen voor het plegen of voorbereiden van strafbare feiten.

De CLW is tevreden dat het onderzoek is gestopt, maar is niet verrast. De reden hiervoor is dat zij altijd heeft aangegeven binnen de wet te handelen. Het voornemen om inkoopgroepen te organiseren is na de aankondiging van strafrechtelijk ingrijpen door het OM gestopt. CLW wenst haar leden niet aan ook maar het kleinste strafrechtelijk risico bloot te stellen. Het gevolg van het handelen van het OM is dat veel mensen zich gecriminaliseerd voelen rond hun eigen levenseinde.
In de reacties op het handelen van het OM is een urgente en breed gedragen behoefte zichtbaar geworden. Zoals Drion al sinds 1991 bepleitte. Een grote groep mensen, zowel leden als niet-leden, wil zelf regie over het eigen levenseinde. De wet maakt een waardige en humane manier in veel gevallen nog onmogelijk.
De CLW blijft zich onophoudelijk inzetten om dit te veranderen. De gebeurtenissen van de laatste tijd hebben aangetoond, dat zowel leden als niet-leden wensen te beschikken over een laatste-wil-middel Een toenemend aantal schaft dit ook daadwerkelijk aan. Ook zonder bemoeienis van de CLW. De verkrijging van een levenseindemiddel vindt nu ondergronds plaats. CLW vindt dit ongewenst. Hier moet verandering in komen. CLW vindt dat transparantie en veiligheid voorop horen te staan.
De CLW wil om tafel om met de betrokken ministeries VWS en J&V. Dit om de wens rond regie over het eigen levenseinde en zorgvuldige verstrekking van een humaan en veilig laatste-wil-middel te realiseren. De CLW zal zo spoedig mogelijk bewindslieden Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus voor gesprekken daarover uitnodigen.