Onderwijs

Waar zijn de leraren voor Overijssel en Gelderland Noord?

STEDENDRIEHOEK – Het lerarentekort breidt zich steeds verder uit: ook naar alle regio’s buiten de Randstad. Bovendien worden die tekorten in de toekomst alleen maar groter. In Overijssel en Gelderland Noord loopt het tekort in 2032 in het primair en voortgezet onderwijs op tot ruim 750 leraren en directeuren. Goede begeleiding van startende leraren en het opleiden van zij-instromers helpen om het gebrek aan leraren te verkleinen.

Het hele land
In het primair onderwijs hebben scholen al jaren moeite om leraren te vinden, ook in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. In het voortgezet onderwijs bestaan er ook al langere tijd tekorten, vooral aan docenten talen (Nederlands, Duits, Frans en klassieke talen) en exacte vakken (informatica, wiskunde, natuurkunde en scheikunde).

Oplopende tekorten
De gevolgen van het oplopend tekort aan leraren zijn voelbaar. Sommige scholen sturen klassen naar huis, gaan over tot een vierdaagse schoolweek of geven bepaalde vakken niet meer. Als de omstandigheden hetzelfde blijven, worden de tekorten in het primair en voortgezet onderwijs niet snel kleiner. Dat komt doordat er relatief veel 60-plussers werken: landelijk is maar liefst 13% van alle werknemers in het onderwijs 60 jaar of ouder. Dit aandeel is zelfs nog groter in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (15%). Veel van deze werknemers gaan de komende jaren met pensioen.

Meer kinderen
Bovendien worden er tot 2035 flink meer kinderen geboren in Nederland. Hierdoor groeit het aantal schoolgaande kinderen: vanaf 2027 in het primair onderwijs en vanaf 2036 in het voortgezet onderwijs. Volgens Centerdata loopt het tekort aan leraren en directeuren in 2032 in het primair onderwijs op tot circa 260 in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. In het voortgezet onderwijs is dit tekort in 2032 circa 70 in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Verder worden er te weinig nieuwe leraren opgeleid om aan de grote vraag te voldoen. Hier speelt ook de uitval van startende leraren een rol.

Lerarentekorten verkleinen
Het opleiden van zij-instromers helpt om de tekorten in het onderwijs te verkleinen. UWV en partners werken hier actief aan mee. Zo was het WerkgeversServicepunt Regio Zwolle betrokken bij de werving voor een zij-instroomtraject van Catent. Dit is een katholieke stichting met meer dan vijfendertig basisscholen verspreid door Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland. De kandidaten staan twee à drie dagen per week voor de klas, volgen één dag zelf lessen aan de pabo en studeren thuis.

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Het onderwijs kampt met uitval van startende leraren, ondanks de extra aandacht die hier de afgelopen jaren voor is geweest. In het primair onderwijs valt nog steeds 9% van de startende leerkrachten na één jaar uit en 14% na drie jaar. In het voortgezet onderwijs liggen de percentages zelfs nog hoger: 18% verlaat de sector na één jaar en dit loopt op tot 24% na drie jaar. Het blijft dus belangrijk om beginnende leraren goed te begeleiden en de werkdruk te verkleinen.”