Stedendriehoek

‘Vogeleiland straks weer parel’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Vernieuwingsplan Vogeleiland vastgesteld om van het eiland weer ‘een parel van Deventer’ te maken. Het plan doet recht aan het oorspronkelijke en monumentale ontwerp van tuinarchitect Leonard Springer. Tot april 2021 vinden diverse werkzaamheden plaats op het eiland.

De gemeenteraad heeft in april 2019 besloten het groenonderhoud van het eiland weer in eigen hand te nemen. In juli van dat jaar zijn de opstallen door de Stichting Vogeleiland overgedragen aan de gemeente. Door de renovatie van het paviljoen direct op te pakken, kon in september 2020 Parkcafé Mees worden geopend, en dat liep meteen goed. De bedoeling is om het eiland weer aantrekkelijk te maken voor alle doelgroepen vanuit natuur, recreatie, educatie, sport en cultuur. Daarbij is ook aandacht voor de opstallen, leefbaarheid en veiligheid.