Stedendriehoek

Schuldhulpverlening leidt vaker tot oplossing

DEVENTER – Het aantal huishoudens dat de Gemeente Deventer begeleidt bij het oplossen van hun financiële problemen, stijgt nog steeds. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente, dat de schuldhulpverlening uitvoert. In bijna 90 procent leidt de inzet van het BAD tot een oplossing.

Voor het eerst sinds jaren waren er minder nieuwe aanvragen voor schuldhulpverlening: van 931 in 2015 naar 831 in 2016, mogelijk als gevolg van de aantrekkende economie. In 2016 ondersteunde de gemeente ruim 2.500 huishoudens, dit waren er wel meer dan in 2015. De toename komt door complexere schuldensituaties, waardoor mensen langer begeleiding nodig hebben.

Het BAD kan in bijna 90% van de gevallen de problemen helpen oplossen. Het treffen van een schuldregeling lukt in Deventer voor 77% van de cliënten. Landelijk is dat 41%. Bij een schuldregeling wordt met alle schuldeisers een afspraak gemaakt over kwijtschelding van een deel van de schulden. Als dit niet lukt, zorgt het BAD er voor dat de problemen niet verergeren.

Wethouder Jan Jaap Kolkman is trots op de resultaten van het BAD: “Medewerkers zijn betrokken en helpen mensen echt verder. Dat we veel vaker een regeling treffen dan andere gemeenten, is daarvan een bewijs. Dit neemt niet weg dat er nog veel te doen is, want 2.500 mensen in de schuldhulpverlening is echt te veel.”

Steeds complexer

Dat het aantal begeleide huishoudens stijgt ondanks de dalende instroom, komt door de toegenomen complexiteit. Gezinnen met een laag inkomen hebben steeds meer moeite om de vaste lasten te betalen. Zij profiteren nog niet van de economische groei. Het oplossen van ingewikkelde problemen duurt langer en vraagt zwaardere ondersteuning, bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind.

Ook de rol van de overheid als schuldeiser maakt het oplossen van schulden ingewikkeld. Kolkman: “De overheid is vaak de grootste schuldeiser; de belastingdienst, de SVB, uitkeringsinstanties, mensen stapelen schuld op schuld. Op een gegeven moment verlamt dit mensen. Ik denk dat we daar best wat meer begrip voor mogen hebben en slim na moeten denken over een oplossing.”

Als  mogelijke succesfactor voor de goede resultaten noemt Kolkman de samenwerking met de woningcorporaties. “We hebben goede afspraken met de verhuurders van sociale huurwoningen. Zij verwijzen mensen snel naar het BAD, zodat ze snel hulp krijgen. De corporaties betalen bovendien mee aan de ureninzet van het BAD. Deze werkwijze hebben we onlangs geëvalueerd en het bevalt alle partijen, inclusief de huurders, prima.”