Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Worpplantsoen krijgt 90 nieuwe bomen op Boomfeestdag

Op woensdag 28 februari vindt de Boomfeestdag in Deventer plaats in het Worpplantsoen. Kinderen uit groep 5 en groep 7 van de Hovenschool helpen bij de aanplant van 90 grote bomen om het Worpplantsoen zoals het van oudsher was te herstellen. De school is heel dichtbij, wat de beleving voor de kinderen extra leuk maakt.

Boom planten en wensfles begraven

Wethouder Marcel Elferink en de kinderen verrichten samen de aftrap door de eerste boom te planten. De kinderen begraven ook een wensfles bij enkele grote bomen met hun wensen voor de toekomst. Behalve bomen planten, volgen de kinderen ook een leerzame bomenroute. Ook leren ze iets over de historie van het park en wordt er aandacht besteed aan de uiterwaarden.

90 bomen op de Worp

Op de Worp worden in totaal 90 bomen geplant. Dat zou eind vorig jaar al gebeuren, maar door de hoge waterstand van de IJssel ging dat niet door. Het gaat vooral om zomereiken en Hollandse en Zwarte lindes, aangevuld met gewone esdoorns, witte paardenkastanje en schietwilgen. De soorten passen goed bij de bestaande soorten en het historische karakter van het park. Met de aanplant van de lindes en eiken worden de oude boomstructuren langs paden en lanen van het plantsoen hersteld.

Start bij muziekkoepel

In Deventer wordt de Boomfeestdag georganiseerd door de Ulebelt, in nauwe samenwerking met de Deventer Bomenstichting, IVN Deventer, gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Zebrarups natuureducatie en vrijwilligers. Het officiële startmoment in het Worpplantsoen is om 9.00 uur bij de muziekkoepel. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Elisa Sallander, 0570 – 653437 of 06 34394723. Of kijk op de website van de Ulebelt: www.ulebelt.nl.


 

Cliëntenraad Deventer

De Cliëntenraad is de belangenorganisatie voor inwoners van Deventer met een laag inkomen. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld volgens de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen. U bent van maandag tot en met donderdag, zonder doorverwijzing, welkom voor een kop koffie en een goed gesprek op Bierstraat 52 (rolstoel toegankelijk). De Cliëntenraad kan u ook helpen bij het invullen van formulieren of bij het vinden van de juiste route voor hulp. Maak in dat geval een afspraak zodat zij u optimaal kunnen helpen. Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die de Cliëntenraad biedt. Contactgegevens: 0570 – 64 36 99 en info@clientenraaddeventer.nl. Meer informatie vindt u op www.clientenraaddeventer.nl

 

 


 

Heeft u vragen over de WOZ-waarde?

Afgelopen week ontving u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen (WOZ). Denkt u dat uw WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Geef het aan via snelantwoord@dowr.nl of scan de QR-code op uw belastingaanslag. Dat kan tot en met 24 maart 2024.

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 8 april 2024.

Informatie op deventer.nl/belastingen
Wilt u meer weten over de waardering van uw woning of uw belastingaanslag? Kijk dan op deventer.nl/belastingen.


 

Kwijtschelding belastingen aanvragen

U heeft de aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangen. Kunt u de belastingen niet betalen van uw inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vaste lasten.

Kwijtschelding kunt u online aanvragen via www.deventer.nl/kwijtscheldingaanvragen. U kunt de aanvraag ook doen bij de balie Publiekscontacten. U krijgt dan hulp bij het invullen van het formulier. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570 of www.deventer.nl/afspraak.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heeft u tijdelijk onvoldoende geld? Dan kunt u een aanvraag doen voor een betalingsregeling en/of uitstel van betaling.