Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Woensdag 17 januari is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Deventer.

Werkbezoeken door de gemeenteraad
Voorafgaand aan de Raadstafel van 17 januari 2024 brengt een deel van de raad een werkbezoek aan Deventer Doet. Daar wordt de raad bijgepraat over diverse projecten zoals ‘Een tegen Eenzaamheid’, ‘Automaatje’, ‘Kleurrijk’ en ‘Maatschappelijke Diensttijd’. Andere raadsleden brengen een bezoek aan de asfaltcentrale AsfaltNu Deventer. De raad is daar uitgenodigd voor een presentatie over het produceren van asfalt en de ontwikkelingen voor vergaande verduurzaming en reductie van emissies naar de omgeving. Afsluitend krijgen de raadsleden een rondleiding over het terrein.

Agenda Raadstafel 17 januari 2024
Later op de avond spreekt de gemeenteraad op het stadhuis met elkaar over de Visie op de Scheg, het Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs 2024-2040 en het Preventie- en handhavingsplan Alcohol. Ook wordt gesproken over de herinrichting van de Nieuwe Markt. Deze avond is een deel van de leden van de raad aanwezig in Schalkhaar. Daar gaan de raadsleden in gesprek met (een afvaardiging van) omwonenden en betrokkenen om een mening te vormen over de wenselijkheid van de vestiging van een forensisch psychiatrische kliniek op het Brinkgreventerrein in Schalkhaar.

Alle stukken van de raad zijn te vinden op de site van de gemeenteraad www.gemeenteraad.deventer.nl (agenda en stukken) en www.deventer.raadsinformatie.nl

Wilt u contact met de raad? Mail dan naar de griffie via griffie@deventer.nl    .


 

Hulporganisaties in Deventer

Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen, bijvoorbeeld doordat de dagelijkse boodschappen duurder zijn geworden. In de gemeente Deventer bieden verschillende organisaties een steuntje in de rug. Wil je meer weten over mogelijkheden voor hulp of wil je een bijdrage leveren, neem dan vooral contact op!

  • Voedselbank Deventer

www.voedselbankdeventer.nl / 06-45657239 (bereikbaar dinsdag- en vrijdagochtend) /                              inloopspreekuur vrijdagochtend 09.00 tot 11.00 uur


 

Open haard, pellet- of houtkachel? Houd rekening met elkaar!

Schone lucht en gezondheid zijn belangrijk. De luchtkwaliteit is in Deventer over het algemeen een stuk beter dan in veel andere steden in Nederland. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren.

Veel mensen vinden een open haard of kachel gezellig of gebruiken deze voor de warmte. Maar wat bij de een voor gezelligheid zorgt, kan bij een ander leiden tot ergernis en gezondheidsklachten. Helemaal geen hout stoken is misschien het beste voor uw eigen gezondheid en die van een ander. Maar dat zal niet altijd lukken. Stook daarom bewust met deze tips:

  • Bij windstil of mistig weer kunt u het vuur beter uitlaten. Check daarom altijd www.stookwijzer.nu voordat u gaat stoken. Stook ook nooit bij een stookalert van het RIVM (www.rivm.nl/stookalert).
  • Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor er meer schadelijke stoffen vrijkomen. Hout moet minimaal twee jaar drogen.
  • Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd. Het is niet toegestaan om bewerkt hout te verbranden. Ook verbranden van snoeihout of afval mag niet.
  • Gebruik brandbare blokken van geperst hout, zonder toevoegingen. Deze zijn het minst schadelijk. Stapel ze losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout volledig verbranden en komen er minder schadelijke stoffen vrij.
  • Laat het vuur vanzelf uitbranden. Ook dan komen er minder schadelijke stoffen vrij.
  • Gebruik liever aanmaakblokjes dan papier of karton om het vuur aan te maken. Dat geeft veel minder rook, stof en roet.

Meer informatie: www.Deventer.nl/houtstook.