Stedendriehoek

Een Engelse prinses in Deventer

DEVENTER – Eleonora, dochter van de Engelse koning Edward II, werd geboren in 1318 in Woodstock en is overleden in 1355 in Deventer. Zij kwam in 1332, dertien jaar oud, naar Nijmegen om er te trouwen met Reinald II, graaf van Gelre. Het politieke huwelijk kwam tot stand op last van haar broer, koning Edward III. In 1339 werd Gelre officieel een hertogdom, en kreeg Eleonora de titel ‘hertogin van Gelre’.

Met Deventer kreeg zij een bijzondere band. In de jaren 1335-1338 maakte zij de uitbreiding van het al bestaande klooster van de Minderbroeders mogelijk door de stichting van een monumentale kerk: de huidige Broederenkerk. In 1343 komt de hertog van Gelre, Reinald II, plotseling te overlijden en wordt Eleonora regentes over haar beide zonen, de erfopvolger Reinald en zijn broer Eduard. De opvolging leidt tot een hevige strijd in Gelre, waarmee Eleonora zich niet kon bemoeien. De laatste jaren van haar leven trok ze zich terug in het klooster in Deventer. Zij overleed er in 1355, slechts 37 jaar oud. Haar laatste rustplaats kreeg ze in de Broederenkerk. Haar grafsteen is er nog altijd.

Bijzonder verhaal

In de tentoonstelling ‘Eleonora, een Engelse prinses in Deventer’, van 19 juni tot en met 15 september in de Broederenkerk van Deventer, wordt het bijzondere verhaal verteld over Eleonora, in relatie tot de geschiedenis van de kerk en de stad. Wie was zij, wie waren haar ouders, wie was haar Gelderse echtgenoot, wie waren haar twee kinderen? Hoe verliep haar overtocht van Engeland naar Gelre in 1332? Waarom verbleef zij te Deventer en werd ze er begraven?

Hoe kon een 13-jarige Engelse prinses huwen met een 37-jarige graaf uit Gelre? Voldeed zij aan haar politieke huwelijksplicht door als 14-jarige een eerste zoon te baren – en drie jaar later een tweede zoon? Hoe hield zij stand in een omgeving van intriges en kwaadsprekerij? Welke rol speelde het katholieke geloof in haar leven? Waarom bleef Eleonora ook na haar overlijden volop in beeld? Onder anderen Joost van den Vondel, A.C.W. Staring, Multatuli, Jacob van Lennep en P.C. Boutens schreven over haar. In 2023 verscheen de historische roman Leonora van Agave Kruijssen.

Tentoonstelling in Broederenkerk

De tentoonstelling ‘Eleonora, een Engelse prinses in Deventer’ vindt plaats in de door Eleonora gestichte Broederenkerk, aan de Broederenstraat in Deventer. Begin- en eindpunt van de tentoonstelling is de grafsteen van Eleonora, met ook een reconstructie van de steen uit 1355. Aan de hand van een dertigtal grote platen, op A0-formaat, wordt het bijzondere levensverhaal van Eleonora getoond, met informatieve bijschriften en geluidsfragmenten via QR-codes. Tijdens de openingstijden van de tentoonstelling is uiteraard ook de Broederenkerk te bezoeken. De toegang tot de tentoonstelling en kerk is gratis. Voor meer informatie: www.eleonoradeventer.nl