Stedendriehoek

‘Deventer binnenstad verandert van place to buy naar place to be’

Stichting Deventer Binnenstadmanagement (SDBM, bestaande uit vastgoedeigenaren en ondernemers in de binnenstad), de Provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben samen het vierde stadsarrangement gesloten. Dit zijn afspraken om de binnenstad van Deventer nog verder te versterken en meer aanzien te geven. Het vierde stadsarrangement werd vrijdagmiddag gepresenteerd bij hotel Finch aan de Keizerstraat.

De locatie voor de presentatie was niet zonder reden gekozen. Een van de pijlers van het derde stadsarrangement was namelijk de herontwikkeling van de Keizerstraat, de toegangspoort vanaf het station naar de binnenstad van Deventer. Voor dit nieuwe vierde stadsarrangement wordt zo’n 1,1 miljoen euro geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en de aanpak van leegstand. Ook volgt er een plan van aanpak voor het Broederenkwartier, er is nog meer aandacht voor verduurzaming van panden en samenwerkingen worden verder versterkt.

“Het winkelgedrag van mensen verandert. Er zijn minder fysieke winkelmeters nodig”, verwoordde Peter Brouwer, binnenstadmanager, de verandering die te zien is in winkelgebieden. “Maar de winkels die er zijn moeten des te aantrekkelijker zijn voor het publiek en dat lukt op dit moment goed in Deventer. Zo zijn er een aantal mooie winkels bij gekomen in het centrum. Maar er moet meer gebeuren en daar werken we met zijn allen hard aan.”

Meebewegen met een veranderende markt

Carlo Verhaar, wethouder in Deventer, vatte de functieverandering van binnensteden mooi samen: “De Deventer binnenstad verandert van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Dat betekent dat je mee moet bewegen met de veranderende markt en omstandigheden. Door deze gezamenlijke kapitaalinjectie houden we de binnenstad aantrekkelijk, blijft het een fijne plek om te winkelen en te genieten van horeca en cultuur, maar is het ook een fijne plek om te wonen en te werken.”

Monique van Haaf, gedeputeerde, sprak namens de Provincie: “In Deventer werken we gezamenlijk aan een vitale en bruisende binnenstad. Dat doen we met meerdere partijen, zoals de Provincie, gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en SDBM. Door de goede samenwerking in de binnenstad zijn we in staat nu alweer een vierde stadsarrangement in Deventer af te sluiten. De resultaten van de vorige drie stadsarrangementen zijn goed en smaken naar meer, waardoor we ook nu vol vertrouwen deze afspraken gaan inzetten.”

Het vorige, derde, stadsarrangement leverde onder meer de herinrichting van de Keizerstraat en de nieuwe ontwerpen voor de Lebuïnuspleinen op, waar de eerste werkzaamheden inmiddels zijn begonnen. Een grote pijler van het vorige arrangement was de herinrichting van het Grote Kerkhof, Nieuwe Markt en de Stromarkt.

Carlo Verhaar: “Er vinden momenteel archeologische werkzaamheden plaats op het Grote Kerkhof, die zijn in volle gang. De bouwwerkzaamheden gaan na de zomer van start. Ik snap natuurlijk dat het mooi was geweest als wij deze zomer het plein konden gebruiken voor activiteiten, maar door nu flink door te pakken kunnen we straks genieten van een volledig heringericht plein. Dat is ons doel.”

Broederenplein op de actielijst

Tijdens de coronacrisis kregen veel steden te maken met nog meer leegstand in de winkelstraten. Hoewel ook in Deventer een verandering te zien is in de binnenstad, bleef deze extra leegstand uit. Sterker nog, achter in de Lange Bisschopstraat, waar de laatste jaren een zorgwekkende leegstand was, vulden de panden zich vanuit het niets met kwaliteitswinkels.

Peter Brouwer is als binnenstadsmanager nauw betrokken bij de ondernemers in de binnenstad: “De investeringen vanuit de provinciale stadsarrangementen en de gemeente in de afgelopen jaren in onze binnenstad zijn een belangrijke stimulans voor ondernemers en vastgoedeigenaren om ook te investeren. Met als resultaat een vitale, veerkrachtige binnenstad met toekomst. Dit vierde arrangement zet in op het vitaal houden van de verschillende gebieden. Zo is een speerpunt om de belevingswaarde van het Broederenkwartier te versterken. Het vierde stadsarrangement moet voornamelijk de leefbaarheid en winkelplezier rondom de Broederenkerk gaan vergroten.”

Hij vervolgt: “Het Broederenplein is al jaren een zorgenkindje waar we nu concreet mee aan de slag willen. Dat betekent overleg voeren met de betrokken partijen, kijken wat nodig is en deze omgieten in concrete ideeën. Volgens de vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente lopen de ontwikkelingen in het Broederenkwartier achter op de rest van de stad. Het is duidelijk: je moet er graag willen zijn. Het is nu een plek waar je snel door wilt lopen. Er is aandacht en investering nodig voor de kwaliteit van zowel de gebouwen als openbare ruimtes. Daar is dit vierde stadsarrangement uitermate geschikt voor. Daarnaast zijn er projecten gericht op vernieuwend ondernemen en duurzaamheid zoals emissieloze bevoorrading en verduurzamen panden. Ook investeringen we in de openbare ruimte zoals in een nieuw verlichtingsplan en meer groen. Een heel pakket aan maatregelen die ook nu weer gaan zorgen voor mooie resultaten.”

Samenwerking

“In Deventer is al een goede samenwerking tussen winkeliers, vastgoedeigenaren, de gemeente en Deventer Marketing. De succesvolle investeringen in het kader van de lopende BIZ willen de vastgoedeigenaren en ondernemers, verenigd in SDBM, voortzetten. Daarnaast willen we ook de samenwerking met inwoners en andere ondernemers zoals bijvoorbeeld de markt versterken.”