Stedendriehoek

Daar zit een luchtje aan

DEVENTER – Volgens het recente promotieonderzoek van Janna Coomans moeten we ons beeld van de stinkende middeleeuwse stad behoorlijk bijstellen. Al in de middeleeuwen stelde Deventer in zogenoemde ‘drekboeken’ regels op voor het beheersen van de afvalstromen. Bart Vermeulen, archeoloog bij de gemeente Deventer, laat zien dat Deventer toen al een circulaire stad was.

Op donderdag 24 januari, om 20.00 uur in Architectuurcentrum Rondeel, gevestigd aan Assenstraat 14, gaan Janna Coomans en Bart Vermeulen het algemene beeld van de middeleeuwse stad nuanceren: Deventer was lang niet zo vies als andere steden.

Janna Coomans is onderzoeker middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 2018 cum laude gepromoveerd op het proefschrift In Pursuit of a Healty City’ waarbij hygiëne en gezondheid in de middeleeuwse Nederlanden centraal staan. Deventer is een van de drie steden uit het onderzoek. Voor haar promotie dook Coomans in de historische archieven van Leiden Deventer en Gent. Zij neemt het publiek tijdens haar lezing mee naar de bredere geschiedenis van afval en stadsreiniging gebaseerd op  kennis voortkomend uit historische Deventer bronnen. Hierbij wordt duidelijk dat er vanuit de stedelijke overheid schoonmakers en opzichters actief waren maar dat ook bewoners zelf veel ondernamen uit zorg voor een schone en veilige omgeving. 

Bart Vermeulen is gemeentelijk archeoloog van Deventer en vergelijkt het historisch onderzoek van Janna Coomans met de resultaten van archeologisch onderzoek in de gemeente Deventer. Hierbij wordt ingegaan op de rol van de honderden opgegraven beerputten maar ook op andere locaties waar afval werd gedeponeerd zoals ophogingslagen grachtvullingen stedelijke akkers en de IJssel.

De toegang is vrij. Kijk voor meer informatie op www.rondeeldeventer.nl