Stedendriehoek

Vrede en Recht is in strijd met het onrecht achter de armoede

Vrede en Recht komt op voor de inwoners van Apeldoorn die dit het meeste nodig hebben: zij die leven onder de druk van de armoede. Dit komt door werkeloosheid, verplichte tegenprestaties, huisuitzettingen en psychologische druk(stress).

In veel te veel Apeldoornse gezinnen heerst armoede. Kinderen gaan met honger naar school. Zij groeien op in armoedige omstandigheden. Lokale regelingen zoals kwijtscheldingsbeleid en participatiebudgetten bereiken onvoldoende de doelgroep.

Er zijn te veel instanties die zich bezighouden met armoede in Apeldoorn. Het geld dat hieraan besteed wordt wil Vrede & Recht rechtstreeks ten gunste laten komen aan de mensen die in armoedige situatie leven. Mensen in armoede kunnen alleen geholpen worden met meer geld. Dus moet de gemeente zich inspannen om op een creatieve manier hiervoor te zorgen. Via de bijzondere bijstand heeft de gemeente mogelijkheden om mensen in armoede financieel te ondersteunen, Vrede & Recht vindt dat armoede bestreden moet worden in plaats van hulpverleners te financieren.

Ook moeten wij huisuitzettingen in de gemeente Apeldoorn verbieden. Geen mens kan om wat voor reden dan ook op straat gezet worden. Dat moet een principe van de gemeente worden. De gevolgen van huisuitzettingen zijn onmenselijk, zoals de praktijk waarbij familieleden van elkaar gescheiden worden.

Stop met het verplichte vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden,  omdat

a. Mensen een dubbele prestatie moeten leveren, zij hebben namelijk al voor hun uitkering betaald via belastingen en premies en moeten dit met een tegenprestatie nog een keer extra doen.

b. Betaalde banen worden verdrongen door vrijwilligerswerk, doordat uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dit zijn meestal banen die normaal gesproken een salaris kunnen opleveren, waardoor het werkloosheidsprobleem zou kunnen worden aangepakt.

c. Bedrijven kunnen niet concurreren met bedrijven die gratis uitkeringsgerechtigden inschakelen.

Vrede & Recht heeft geen enkel bezwaar tegen vrijwillig vrijwilligerswerk, maar is fel tegen de hiervoor genoemde praktijken onder de naam ‘participatie’.

De gemeente moet de lokale munt ‘de Erica’ invoeren die te gebruiken is naast de Euro. Hierdoor kan het MKB een krachtige impuls krijgen. De Erica zal namelijk uitsluitend bedoeld zijn als betaalmiddel voor het Apeldoornse MKB. Hierdoor ondersteunt de gemeente het lokale bedrijfsleven door hen aan te moedigen geld uit de Apeldoornse economie binnen Apeldoorn te besteden. De Erica zal niet alleen de economie stimuleren, maar ook de band binnen de Apeldoornse gemeenschap versterken. In het algemeen is het gebruik van een lokale munt een verdedigingsstrategie die de invloed van bijvoorbeeld een nationale economische crisis kan verminderen.

Op gemeentelijk niveau wil Vrede & Recht burgers de mogelijkheid geven voor het houden van een bindend referendum. Een bindend referendum betekent dat de gemeente de uitslag van het referendum moet uitvoeren. Dit geeft de burger dan gedurende de vier jaar dat er geen verkiezingen worden gehouden op ieder gewenst moment de mogelijkheid om in te grijpen in het gemeentelijke beleid.

Vrede & Recht vindt dat de gemeente niet moet optreden tegen de thuiskweek van hennep. Veel thuis gekweekte wiet wordt als medicinale wiet gebruikt; dat verdient stimulering in plaats van onderdrukking. Om criminaliteit te voorkomen moet de hennepteelt worden vrijgegeven. Daarnaast is voorlichting over wietgebruik belangrijk. Nu overheersen vooroordelen en spookverhalen.

De sociale woningbouw moeten we sterk stimuleren en Apeldoorn moet weer als groenste stad gepromoot worden. Geen megamuziek- of sportevenementen meer, maar nu juist alles inzetten op het herwinnen van de voorbeeld de status ‘de groenste stad van Nederland’. Dat is namelijk hier op de Veluwe ons sterkste punt.