Sport

Dynamo ‘smasht’ met de scholen

APELDOORN – De Stichting Topvolleybal Dynamo is vorige week gestart met één van haar sociaal-maatschappelijke programma’s: Samen Met Anderen Sportief Handelen. Ook wel het SMASH-programma genoemd. Als topsportorganisatie wil de maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-tak van de stichting, ook wel Draisma Dynamo Verbindt genoemd, mensen in beweging brengen. In de breedste zin van het woord.

De eerste twee basisscholen zijn enthousiast van start gegaan: de Hertog van Gelre en PCBO Het Kompas. Op beide scholen is gestart met de groepen 6, met een gymles van spelers van het eerste herenteam van Draisma Dynamo. Ook nog eens de kersverse landskampioen. De focus van dit mooie SMASH-programma ligt op voeding en beweging. In de gymlessen wordt aandacht besteed aan de volleybalsport, wel heel duidelijk met ook een breder motorisch aspect. Op PCBO Het Kompas wordt op dit vlak tevens goed samengewerkt met Bo Welgraaf, vakleerkracht bewegen vanuit Sportservice Apeldoorn. Daarnaast wordt ook voedingseducatie in zowel de reguliere lessen alsook in de gymles geïntegreerd. Het programma wordt afgesloten met een gymles waar ook ouders welkom zijn en met een voedingsles waar gezonde snacks zelf ook door de kinderen worden gemaakt. Vanuit de gedachte dat Topsport inspireert, zijn beide scholen enthousiast gestart.

Leereffect

“We ondersteunen dit programma en zijn enthousiast over de start. Niet alleen omdat we beweging en gezonde voeding belangrijk vinden, maar ook omdat we merken hoe leuk de kinderen het vinden wanneer er een topsporter aan school gekoppeld wordt”, aldus Albert Oving, directeur van PCBO Het Kompas. Ook op de Hertog van Gelre zijn ze positief: “Ja, dit is toch geweldig! Dit zijn activiteiten waar de kinderen nog over na blijven praten. En dan weet je eigenlijk al dat je doel en ook een leereffect is bereikt”, zegt Jesse Wawczijnkiewicz, leerkracht van groep 6 van de Hertog van Gelre.

De missie van Draisma Dynamo Verbindt is duidelijk. “We willen bedrijven de kans bieden om – in de breedste zin van het woord – activiteiten voor verschillende doelgroepen mede te organiseren, of hier op welke wijze dan ook aan mee te werken. Om daarmee een bijdrage aan de mensen in de Apeldoornse samenleving te leveren”, aldus Kees van Buuren, voorzitter van het MVO-bestuur.

In september starten weer drie basisscholen met het SMASH-programma. Lezers, scholen, bedrijven of individuen die interesse hebben in de programma’s van Draisma Dynamo Verbindt, kunnen contact opnemen met Ellen Luttikhuis via e-mail commercie@dynamovolleybal.nl