Stedendriehoek

‘Scholing oplossing om vraag en aanbod bij elkaar te brengen’

Deventer wethouder Werk Thomas Walder: “Een groot deel van de WW-aanvragers met een flexibel contract is jonger dan 35. Dat vraagt nu onze aandacht.”

Maarten van Vierssen, wethouder Activering en Inkomen Apeldoorn: “Wij willen betere resultaten boeken richting een dynamische arbeidsmarkt: van werk naar werk of van werk naar scholing. Juist nu kunnen we het verschil maken, samen. Actie!”

Laura Werger, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Zutphen: “Juist nu, na de uitbraak van de coronacrisis, is het van belang dat we als arbeidsmarktregio concrete maatregelen nemen en doorgaan met de juiste focus.”

STEDENDRIEHOEK – Corona heeft een abrupt einde gemaakt aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Maar massaontslagen blijven vooralsnog uit, aldus Regio in Beeld, de uitgave van UWV over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hoe kan dat? En waarom doet onze regio het relatief goed ten opzichte van andere regio’s? “Het is een uitdaging om sommige sectoren draaiende te houden.”

Voor de tweede keer in korte tijd zijn we in lockdown. In maart was die intelligent, nu gedeeltelijk. Je zou misschien verwachten dat het aantal faillissementen en mensen met een WW-uitkering daardoor fors stijgt. Maar dat is niet het geval, zegt arbeidsmarktadviseur bij UWV Saskia Grit. “In het begin van de coronaperiode nam de hoeveelheid vacatures af en het aantal WW-uitkeringen sterk toe. Maar die ontwikkeling heeft niet doorgezet. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio was in augustus vrijwel even hoog als een jaar eerder.”

Sterk vertegenwoordigd
Deels komt dat door de overheidssteun aan bedrijven, deels omdat sommige sectoren het goed blijven doen. Zoals ICT, detailhandel food, bouwmarkten en tuincentra. En ook de zorg en het openbaar bestuur. Juist die laatste twee sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, aldus Marianne Lentz, regiomanager bij UWV. “Er zitten hier veel zorginstellingen en bijvoorbeeld ook de belastingdienst en defensie zorgen in onze regio voor veel werkgelegenheid.” Ze noemt het zelfs een ‘uitdaging’ om vacatures in de zorg vervuld te krijgen. “Daarom zijn initiatieven als Kleurrijk zorgen en Verbrede Leerpaden zo belangrijk. Met deze initiatieven kunnen we mensen interesseren en opleiden voor een baan in de zorg.”

Harde klappen
Toch zijn ook in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe wel degelijk harde klappen gevallen door corona, zo staat in Regio in Beeld. Voorbeelden zijn de horeca en detailhandel. Saskia Grit: “In deze sectoren werken veel jonge flexwerkers. Zij zijn dan ook het hardst getroffen de afgelopen periode. De zomer en versoepeling van de coronamaatregelen zorgden voor enig herstel, velen vonden toen weer een baan. Nu de maatregelen aangescherpt zijn, kunnen zij het opnieuw moeilijk krijgen.”

Vaste medewerkers
Dat geldt ook voor andere groepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Tot nu toe hebben we het op dat gebied heel goed gedaan”, zegt Marianne Lentz. “De jaardoelstelling van de Wet Banenafspraak bijvoorbeeld, bedoeld om kwetsbare mensen aan een baan te helpen, is in onze regio al bereikt. Bovendien namen deze banen licht toe, terwijl veel andere regio’s sinds de coronacrisis een krimp zagen. Maar ook in onze regio zal de realisatie van de banenafspraak lastiger worden.”

“En als de crisis lang aanhoudt en steunmaatregelen versoberen of wegvallen, zullen er waarschijnlijk ook onder meer vaste medewerkers ontslagen vallen”, vult Saskia aan. “Zij komen vaak lastiger aan nieuw werk dan jongeren met tijdelijke contracten. Door goed samen te werken in FactorWerk, het regionale samenwerkingsverband van gemeenten, sociale partners, onderwijs en UWV, proberen we mensen aan het werk te houden en te helpen.”

Scholing
Als het nodig is, zullen werkzoekenden bereid moeten zijn om zich om te scholen, aldus Marianne. “Mensen die hun baan verliezen, willen vaak hetzelfde soort werk blijven doen. Maar dat is er niet altijd meer. Zoals administratief werk. Zij kunnen zich omscholen tot bijvoorbeeld zorgmedewerker of klantcontactmedewerker. Het Leerwerkloket Stedenvierkant (Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Harderwijk) kan daarover advies op maat geven.” Daarnaast moeten ook werkgevers investeren in medewerkers, zegt ze. “Scholing is een groot deel van de oplossing om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Iedereen is gebaat bij goed opgeleide, digitaal vaardige en breed inzetbare mensen. Samen kunnen we daarvoor zorgen.”