Stedendriehoek

Ondanks corona nog steeds kansen op werk

STEDENDRIEHOEK – In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord daalde het aantal WW-uitkeringen in de maand oktober. Landelijk is sprake van een stabilisatie. In het begin van de coronacrisis zijn jongere flexwerkers uit de horeca en detailhandel sterk getroffen op de arbeidsmarkt. Naarmate de crisis langer duurt verliezen ook andere groepen vaker hun baan.

Toch zijn er ook nog kansen op werk, bijvoorbeeld in de ICT, techniek en zorg. Aandacht voor competenties en inzet van scholing kunnen hierbij helpen. De in oktober gepubliceerde Regio in Beeld brengt de impact van de coronacrisis op de regionale arbeidsmarkten in kaart.

Eind oktober verstrekte UWV 9.010 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 3,1% (-284 uitkeringen). Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. Een verklaring voor deze gunstigere ontwikkeling in de regio is de relatief sterke aanwezigheid van de zorg. Vanuit deze sector daalden de WW-uitkeringen. Ook bij uitzendbedrijven is een duidelijke afname te zien, bijvoorbeeld bij productiemedewerkers.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 12,1%, oftewel 973 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,2%).

Regio in beeld
Met Regio in Beeld 2020 biedt UWV inzicht in de impact van corona op de regionale arbeidsmarkten. Regio in Beeld beantwoordt vragen als:

  • Waar zijn nog kansen op werk?
  • Wie zijn beschikbaar voor werk (waaronder groepen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie)?
  • Wat zijn structurele trends, uitdagingen en oplossingen op de arbeidsmarkt?

De coronacrisis zette de arbeidsmarkt in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord in korte tijd flink op zijn kop. Voor groepen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie is het nog lastiger geworden om werk te vinden. In het begin van de crisis werden vooral jongeren geraakt. Dat is onder andere te zien in de toename van WW- en bijstandsuitkeringen aan deze leeftijdsgroep. De toename komt door twee factoren die elkaar versterken. Horeca en detailhandel non-food zijn twee snel en sterk getroffen sectoren waarin veel jonge mensen werken. Bovendien hebben relatief veel jongeren een flexibel contract, bijvoorbeeld als uitzendkracht.

Flexibele schil
Werkgevers gebruiken in eerste instantie hun flexibele schil om snel hun personeelsbestand te verkleinen. In de drie regio’s heeft ruim drie op de tien werknemers een flexibel contract. Zij werken vaker in sectoren waar sinds de coronacrisis veel werknemers hun werk verloren. Naarmate een crisis langer duurt, komt ook de werkgelegenheid van (oudere) mensen met vaste contracten meer onder druk te staan. Als zij werkloos worden, komen zij vaak moeilijker weer aan het werk.

Door deze ontwikkelingen namen de kansen op werk in bepaalde beroepen ineens sterk af. Bijvoorbeeld in de horeca & catering, cultuur en het personenvervoer. Voor sommige beroepen is deze omslag tijdelijk, totdat de economie en arbeidsmarkt weer aantrekken. Voor andere beroepen kunnen de kansen ook op langere termijn dalen. Zo is het in de catering de vraag of al het personeel weer nodig is, wanneer mensen ook na de crisis blijvend meer thuis werken. Er zijn daarnaast beroepen die al voor de coronacrisis minder kansrijk waren, en die nu ook nog eens last hebben van de crisis. Dit geldt vooral voor verschillende administratieve beroepen, zoals secretariële medewerkers.

Leerwerkloketten
Tegelijkertijd zijn er nog steeds werkgevers in Overijssel en Gelderland Noord die moeilijk aan personeel kunnen komen. Bijvoorbeeld voor ICT-beroepen, waaronder programmeur voor specifieke talen (zoals Java) en systeemontwikkelaar. Verder zijn er onder andere kansrijke beroepen in de techniek en bouw, bijvoorbeeld verschillende soorten monteurs, timmerlieden, loodgieter, operator proces- en voedingsindustrie, werkvoorbereider, dakdekker en in de zorg, zoals verzorgende IG, verschillende verpleegkundigen en specifieke medisch specialisten.

Aandacht voor competenties en inzet van scholing helpen om deze knelpunten te verkleinen en kansen te benutten. Arbeidsmarktpartijen in de regio’s dragen op verschillende manieren bij aan duurzaam werk, onder andere via de regionale leerwerkloketten. Deze loketten geven informatie en advies over leren en werken aan werkzoekenden, werknemers, werkgevers, scholieren en studenten. Bijvoorbeeld over loopbaan, ontwikkeling en financiële regelingen.