Stedendriehoek

Nieuw Plein van de Stad in 2022

APELDOORN – Vorige week besloot de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting dat de plannen voor het Plein van de Stad in uitvoering kunnen gaan. Deze beslissing betekent dat het winnende ontwerp van West 8 van de Plein van de Stad-verkiezing wordt uitgevoerd. In oktober 2021 starten de werkzaamheden. In het najaar van 2022 is het Plein van de Stad klaar.

In december 2018 brachten ruim 25.000 Apeldoorners hun stem uit tijdens een groot opgezette verkiezing voor een nieuw Marktplein. De meerderheid van de stemmen ging naar het ontwerp van West 8. Tijdens de voorbereidende fase voorafgaand aan de start van het project, bracht een beoogd financieel tekort het project in zwaar weer. Hierop werd het Plein van de Stad-project opnieuw doorgerekend. Dit voorjaar stond op de agenda van de gemeenteraad om de investering voor dit project te bespreken bij de voorjaarsnota, maar door de coronapandemie werd dit onderwerp naar 12 november verplaatst.

Markthal en extra groen

In het huidige ontwerp wordt meer ruimte gemaakt voor groen op het plein. Passend bij de ambitie die Apeldoorn heeft voor de binnenstad. Als hoofdstad van de Veluwe verdient de binnenstad meer groen. Voor het toevoegen van bomen en planten aan het ontwerp is extra geld gereserveerd. “Dit Marktplein is van de stad en daarom gaan we samen met de stad in het nieuwe jaar aan de slag met de invulling van de Markthal. Hoe zorgen we ervoor dat het een plek is waar leuke dingen gebeuren? Want heel graag denken we na over de mooie dingen die we met elkaar weer kunnen ondernemen na corona. Wordt vervolgd in 2021!” aldus een woordvoerder.

Met het besluit van de gemeenteraad om te investeren in het Plein van de Stad kan de gemeente weer naar voren kijken. Wethouder voor de binnenstad Maarten van Vierssen: “De huidige coronatijd is voor velen een moeilijke tijd. Plannen voor de toekomst is niet altijd mogelijk of makkelijk. Maar juist in deze tijd geloven we als college in het investeren in onze stad. Het helpt de economie op de langere termijn. Een mooi plein brengt mensen samen. Zodat we het Marktplein straks met recht het kloppende hart van de stad kunnen noemen.”