Stedendriehoek

Mooie bijdrage Rijk voor versterken regio

STEDENDRIEHOEK – Regio Stedendriehoek ontvangt 20 miljoen van het Rijk voor het versterken van deze regio. “Het is goed dat het Rijk actief wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze regio en erkent dat de innovatieve projecten die in onze regio worden opgezet door bedrijfsleven, onderwijs en overheden van groot belang zijn. Niet alleen voor de ontwikkeling van de regio Stedendriehoek, maar ook omdat de regio daarmee bijdraagt aan de maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen”, zegt Tineke Hoogeveen, communicatieadviseur Regio Stedendriehoek.

Regio Stedendriehoek bestaat uit de acht gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Het kabinet heeft voor de periode 2022- 2025 €900 miljoen uitgetrokken voor nieuwe Regio Deals. Dit wordt in delen uitgekeerd aan regio’s die een aanvraag indienen. Uiteraard werken regio’s samen omdat juist de innovaties in de regio ook positieve invloed hebben op de buurregio’s. Hoe krachtiger de regio’s hoe krachtiger het land. De Regio Stedendriehoek kreeg in 2020 eerder een deal en heeft laten zien dat ze een krachtige regio is die aanpakt en waarmaakt.

Burgemeester Ron König van Deventer is voorzitter van de Regio Stedendriehoek: “Wij zijn verheugd met dit goede nieuws. Met deze toekenning onderkent het kabinet het belang van de rol die de Regio Stedendriehoek vervult in grote, landelijke vraagstukken. Het is ook een steun in de rug voor de gezamenlijke aanpak in onze regio door onderwijs, bedrijfsleven, provincies en gemeenten.”

Opgaven

“De nieuwe deal is nodig om te kunnen investeren en de aanpak van de grote opgaven in onze regio een boost te geven en te versnellen. Zoals zorgen voor toekomstbestendige landbouw en bedrijventerreinen, circulaire bouw en productie, minder gebruik van fossiele brandstoffen en goede leefbare wijken en een goed cultureel klimaat voor onze inwoners. Deze steun van 20 miljoen betekent dat het Rijk inziet dat de regio ambitieus is en dat ze wil samenwerken om de mooie groene regio verder te ontwikkelen”, aldus Hoogeveen. “We gaan op korte termijn om tafel met het Rijk om te bepalen waarin de Regio Stedendriehoek gaat investeren en op welke manier. De wensen zijn groter dan de middelen die we met elkaar beschikbaar hebben. De energie en ambitie zijn er!”

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn en voorzitter van de Strategische Board is blij met deze toekenning: “Samen gaan we ervoor zorgen dat we doen wat nodig is om de verbindingen onderling nog meer te versterken. Van overheid tot agrariërs, toeleveranciers en eindgebruikers. We moeten echt het verschil gaan maken en op grote schaal impact creëren. De Regio Stedendriehoek maakt het waar.”