Stedendriehoek

Laan van Osseveld volledig op de schop

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied worden aangepast.

Om de rijbanen te kunnen verbreden, moet op sommige plekken het groen worden weggehaald. Dat betekent dat delen van de groenbestemmingen langs de Laan van Osseveld moeten worden omgezet naar een verkeersbestemming. Daarnaast zijn op een deel van het traject nu maar twee rijstroken toegestaan. Dit moeten er vier worden (twee keer twee rijstroken). Om deze bestemmingen aan te passen, start op donderdag 25 juni een bestemmingsplanprocedure. Van 25 juni tot en met 5 augustus kan men op het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan reageren.

Groen wordt gecompenseerd

“Groen en natuur is voor ons als gemeente wél erg belangrijk. Daarom is er voor dit project een groencompensatieplan gemaakt. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van bestaande bomen en groen. Wat echt niet kan blijven staan, wordt op andere plekken in het gebied zo veel mogelijk gecompenseerd. Er worden meer nieuwe bomen geplant dan dat er worden gekapt. Daarnaast komt er groen met meer kwaliteit voor terug: we kiezen voor bloemrijke bermen in plaats van gewone grasbermen en er komen meer hagen en heesters. Het groencompensatieplan maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Vanaf 25 juni kunt u dit ook vinden op de speciale projectpagina www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Geluidbelasting beperken

“Door de verbreding van de weg komt deze dichter bij woningen te liggen. Daarnaast gaat er in de toekomst mogelijk meer verkeer over de Laan van Osseveld. Hierdoor gaat de geluidbelasting voor ongeveer 40 woningen langs de Laan van Osseveld in de loop van de komende tien jaar mogelijk (met maximaal 2 decibel) omhoog. Dit blijkt uit de onderzoeken die we hebben laten doen voor het bestemmingsplan. Daarom ligt er tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een ontwerpbesluit ter inzage voor deze ‘hogere grenswaarden’. De omwonenden voor wie dit geldt, krijgen hierover een aparte brief met meer informatie. Om de geluidbelasting zoveel mogelijk te beperken, passen we ‘stil’ of geluidsreducerend asfalt toe. Verder komt er een nieuwe geluidwerende voorziening. Deze vervangt de huidige groene geluidswal aan de noordoostkant tussen de rotonde bij winkelcentrum ‘t Fort en de kruising met de Deventerstraat.”

Bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan Laan van Osseveld ligt vanaf 25 juni tot en met 5 augustus voor iedereen ter inzage. “We streven ernaar om het bestemmingsplan in de tweede helft van dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat het kan worden vastgesteld. Heeft u vragen? Stelt u ze ons gerust! Stuur een mail naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl.”