Stedendriehoek

Kloof wegnemen tussen ouders en kind

APELDOORN – De LHBTI+ supportersgroep is bedoeld voor de ouders die moeite hebben om hun kind of puber terzijde te staan of te begrijpen als hun kind/puber uit de kast gekomen is omtrent geaardheid en/of genderidentiteit.

Denk hierbij, dat zij erachter zijn gekomen dat hun kind/puber lesbisch, homo-, biseksueel, transgender, intersekse of non-binaire is. In een veilige ruimte worden elkaars ervaringen, belevingen of problemen uitgewisseld en wordt er informatie gegeven omtrent geaardheid en genderidentiteit. Met als doel de kloof tussen de ouders en kind of puber hierin weg te nemen en zo een betere verstandhouding en acceptatie te realiseren tussen hen beiden.

De start van deze nieuwe supportersgroep is op dinsdag 5 maart en wordt daarna eens in de twee weken op de dinsdagavond gehouden, van 19.30 tot 21.00 uur. De ouders kunnen zich gratis opgeven via de website www.korak.nl. De avond wordt gehouden bij Korak Herstelacademie, Jean Monnetpark 77 in Apeldoorn.