Stedendriehoek

De Matenhof zoekt de samenwerking

APELDOORN – In wijk De Maten, dicht bij het groene Matenpark, ligt woonzorgcentrum De Matenhof. Oorspronkelijk bedoeld voor ouderen met een zorgvraag, maar steeds meer ook een plek voor anderen met een hulpvraag. De Matenhof is zich aan het verbreden en steeds meer doelgroepen zijn er welkom.

De Matenhof is één van de ‘ontmoetingsplekken’, als sterlocatie aangewezen door de gemeente. “Wij organiseren activiteiten voor buurtbewoners en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als men behoefte heeft aan een praatje of een kopje koffie, of om samen met mensen uit de buurt sportief, creatief of leerzaam bezig te zijn. Het voor buurtbewoners bekende ‘huisje’ is vanaf 1 januari niet meer gevestigd in de aangrenzende zorgwoning, maar vanaf dat moment opgenomen in het woonzorgcentrum.”
Sinds half november hebben cliënten van ’s Heeren Loo er hun intrek genomen. Het gaat om dertien mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Het is een geheel nieuwe vorm van samenwerking. De nieuwe cliënten hebben een eigen appartement waar zij zorg en dagbesteding ontvangen door medewerkers van ’s Heeren Loo. De Matenhof levert wel de nachtzorg. De nieuwe cliënten kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten van De Matenhof, zoals de ontspanningsactiviteiten.

Sinds kort is ook het Thuiszorgsteunpunt gehuisvest binnen De Matenhof. Zat het voorheen op De Eglantier, nu zijn de medewerkers thuiszorg in het woonzorgcentrum te bereiken. Het voordeel is de verbeterde afstemming met de intramurale zorg. Kortom, de verbreding en samenwerking zorgen voor veel reuring en gezelligheid binnen het woonzorgcentrum. Kom gerust eens kijken! Zie voor meer informatie ook de website http://www.degoedezorg.nl