Stedendriehoek

Apeldoorn haalt het zonnetje steeds meer in huis

APELDOORN – Apeldoorn doet het goed als het gaat om zonne-energie. Het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom in de gemeente is vorig jaar veel sterker gestegen dan het landelijke gemiddelde. Vooral de groei van zonnestroom bij bedrijven is opvallend: in 2018 steeg dit met maar liefst 146%. Apeldoornse bedrijven steken hiermee ver boven het landelijke gemiddelde uit.

Gemeente Apeldoorn is regionaal koploper op het gebied van zonne-energie en wil die positie graag behouden en versterken. Wethouder Mark Sandman is dan ook verheugd met de sterke stijging van zonnestroom in de gemeente: “Het is prachtig om te zien dat we in slechts één jaar tijd zulke resultaten kunnen halen. Om de energiedoelstellingen te halen, hebben we als gemeente de inzet van iedereen nodig: particulieren, corporaties, stichtingen, verenigingen, en zeker ook bedrijven. Ik ben dan ook blij en enorm trots dat zoveel bedrijven in Apeldoorn ervoor kiezen te investeren in zonnestroom.” 

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) combineren de opgewekte stroom van zowel dakgebonden als grondgebonden zonnestroom. De realisatie van Zonnepark Zuidbroek speelde met 4 MWp een belangrijke rol in de toename van zonnestroom in Apeldoorn in 2018. Gelet op de reeds gerealiseerde grote zonnestroomsystemen bij bedrijven in 2019, is de verwachting dat deze ontwikkeling doorzet.

Mijlpaal in duurzaamheidsbeleid
Eén van de grootste zonnestroomsystemen in 2018 is in Apeldoorn gerealiseerd door Beekman bv. Het dak van het pand aan de Weegschaalstraat in Apeldoorn is voorzien van ruim 500 zonnepanelen, met een vermogen van 133.560 Wattpiek. Per jaar zullen de panelen zon 110.855 kWh genereren waarmee het bedrijf ongeveer 25% van het totale energieverbruik zelf opwekt. “Wij zijn als bedrijf continu bezig met duurzame maatregelen voor een betere toekomst. Vorig jaar hebben we de stap genomen om ons dak van 40 bij 30 meter vol te leggen met zonnepanelen een nieuwe mijlpaal in ons duurzaamheidsbeleid” licht algemeen directeur Jos Beekman toe. “Een voorwaarde voor ons was de toekenning van de SDE+ subsidie. Door deze subsidie werd de businesscase een stuk aantrekkelijker en konden we deze investering doen. Met de zonnepanelen voorzien we onder andere in de energiebehoefte van ons logistieke autostore systeem.” 

Taskforce Zonne-energie
Om bedrijven en instellingen te ondersteunen heeft Gemeente Apeldoorn in 2017 de Taskforce Zonne-energie in het leven geroepen. Deze Taskforce geeft kosteloos en onafhankelijk advies en ondersteuning aan bedrijven en instellingen in Apeldoorn die zonne-energieprojecten willen realiseren. “Er ligt in Apeldoorn een enorm oppervlak aan platte daken bij bedrijven waarop heel goed zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Financieel is dit vaak een aantrekkelijke investering” aldus Anne ten Brummelhuis projectleider Taskforce Zonne-energie. “We zien echter dat ondernemers vaak al druk genoeg zijn met het runnen van hun bedrijf. Taskforce Zonne-energie wil het voor hen zo makkelijk mogelijk maken om de overstap naar zonne-energie te maken door hen kosteloos te adviseren en te begeleiden in het proces.”