Stedendriehoek

Tekenbeten gezocht in Gelderland, Overijssel en Drenthe

Innatoss Laboratories uit Oss werkt aan een nieuwe test voor de ziekte van Lyme, die veel eerder ingezet kan worden dan huidige methoden. Om te bewijzen dat de test werkt, worden er in heel Nederland mensen gezocht die kortgeleden een teek hebben opgelopen. Omdat erg veel tekenbeten in het oosten van Nederland gemeld zijn, richt Innatoss zich specifiek tot Gelderland, Overijssel en Drenthe: Gebeten door een teek? Meldt u aan!

 

Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan een miljoen tekenbeten plaats. Volgens het RIVM worden per bewoner de meeste teken gemeld in Drenthe en Gelderland. Landelijk lopen meer dan twintigduizend mensen elk jaar de ziekte van Lyme op door tekenbeten. De oorzaak is een infectie met de Borrelia bacterie, die de teek bij zich kan dragen. In een vroeg stadium is de ziekte is het best te behandelen. Maar gevoelige diagnostische testen in dit stadium ontbreken nog.
Voor snellere diagnostiek
Innatoss Laboratories ontwikkelt een test die binnen 4 weken na een tekenbeet laat zien of iemand geïnfecteerd is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methode die kijkt naar de reactie van je bloedcellen. Momenteel worden vooral antistoffen gebruikt bij de diagnose van Lyme. Deze stoffen komen bij de ziekte van Lyme vaak pas laat op. Daardoor is een testuitslag pas weken later betrouwbaar. De bloedcellen reageren eerder en zijn daardoor goed bruikbaar in een vroege test.
Wie kan meedoen?
In totaal worden er 600 vrijwilligers gezocht. Op dit moment staat de teller net boven de 400. Er worden dus nog aardig wat mensen gezocht. Deelname is mogelijk voor:

Volwassenen die minder dan 10 dagen geleden zijn gebeten door een teek. De teek moet wel meer dan 16 uur vast hebben gezeten.Volwassenen die sinds maximaal 2 weken de kenmerkende rode ring hebben en nog geen antibiotica gebruiken. Dan regelen we dezelfde dag nog de deelname, om behandeling niet te vertragen.

Wat wordt er gevraagd?
In dit onderzoek willen we de afweerreacties in het bloed meten. De reacties kort na de tekenbeet worden vergeleken met die van 4 en 12 weken na de beet. Daarvoor zijn 3 bloedafnames nodig. Er zijn meer dan 120 locaties in heel Nederland waar dit mogelijk is. In het bloed worden de reactie van de geheugencellen en de aanwezige antistoffen gemeten. Daarnaast wordt met korte vragenlijsten gekeken naar bekende ziekteverschijnselen.
Een teek opgelopen? Doe mee!
Aanmelden voor dit wetenschappelijke onderzoek kan via www.lymestudie.nl. In geval van een rode kring, bel dan rechtstreeks naar 0412 700 530. Het onderzoek loopt de hele zomer door.