Stedendriehoek

Brug slaan in debat over wolf

Zaterdag 30 maart komt André Donker tussen 12.00 en 14.00 uur zijn nieuwste boek ‘Wolf en maatschappij’ signeren in de avonturenwinkel Geluksvogels in Zutphen. Met dit boek wil hij bruggen slaan in het debat tussen voor- en tegenstanders van de wolf.

Hij neemt in het boek de lezer mee in de geschiedenis van de wolven in Nederland en bespreekt daarbij de maatschappelijke impact door de eeuwen heen. Het wereldbeeld is sinds het uitsterven van de wolf eind 19de eeuw veranderd: mensen kijken anders naar de natuur dan 125 jaar geleden. De intrinsieke waarde van dieren speelt een grotere rol en wereldwijd wordt opgeroepen tot duurzaam samenleven van mens en wilde dieren. Maar hoe sta je daarin als dierhouder? Wat betekent de komst van de wolf voor jou als recreant in de natuur? Hoe risicovol is de aanwezigheid van die wolf nou eigenlijk voor de mens?

André Donker houdt al jaren lezingen over onder andere de wolf en legt in dit boek zijn visie neer vanuit de kansen die hij ziet voor een duurzame samenleving tussen mens en wolf, met aandacht voor de geschiedenis, de bestaande regelgeving en de positie van eigenaren van landbouwhuisdieren. In het boek vind je antwoorden op veel vragen die leven in onze maatschappij.

Het boek is verkrijgbaar via de website van André Donker Natuur of in de winkel Geluksvogels, Schupstoel 5 te Zutphen. Wolf en maatschappij – ISBN: 978-90-833397-8-8. Zie de websites www.andredonkernatuur.nl en www.wijzijngeluksvogels.nl/wolf