Stedendriehoek

BKR-registraties na schuldregelingen verwijderen

ZUTPHEN – Goed nieuws voor inwoners van de gemeente Zutphen die een schuldhulptraject van de gemeente hebben afgerond. Tot recent stonden zij nog vijf jaar BKR-geregistreerd, zoals bij elke gemeente. Vanaf heden is dat in Zutphen niet meer het geval. De gemeente Zutphen heeft, als eerste gemeente, besloten dat zij de BKR-registratie verwijdert in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) na afloop van een schuldhulptraject.

Volgens het artikel 17 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs) moeten gemeenten kredietverstrekkers, zoals banken, informeren als iemand schuldhulp ontvangt. Een geldverstrekker checkt bij de aanvraag of de aanvrager BKR-geregistreerd is. Inwoners die inmiddels schuldenvrij zijn en van wie de financiële situatie is veranderd, bleven deze BKR-registratie nog vijf jaar houden. Vanaf vandaag brengt de gemeente daar verandering in. Dat betekent dat de inwoner gedurende het schuldhulptraject geregistreerd blijft bij het BKR. Is het schuldhulptraject beëindigd, dan verwijdert de gemeente de BKR-registratie. De gemeente wil zo een voorbeeld zijn hoe het óók kan.

Onrechtvaardig

Wethouder Eva Boswinkel: “Het voelt onrechtvaardig om inwoners die hard hebben gewerkt om hun schulden af te lossen, nog vijf jaar een ‘rugzak’ mee te geven. Inwoners die een intensief schuldhulptraject hebben gevolgd, moeten we op weg helpen bij het weer oppakken van hun leven, want ze verdienen dezelfde kansen als iedere andere inwoner. Zij hebben recht op vertrouwen en bestaanszekerheid. Natuurlijk is het belangrijk om mensen ook na hun schuldhulptraject te blijven ondersteunen als ze dat willen. Maar dat doe je niet door een BKR-registratie.”

Door de BKR-registratie worden inwoners bijvoorbeeld belemmerd bij het starten van een eigen bedrijf of het kopen van een huis. De gemeente vindt dat de registratie niet in verhouding staat met de beperking die de inwoner daarvan ondervindt. Daarom verwijdert de gemeente Zutphen de BKR-registratie van de inwoners na het afronden van een schuldhulptraject. Wanneer dit is gebeurd, ontvangen de inwoners daar een bericht over. Op dit moment staan ongeveer 500 inwoners BKR-geregistreerd die een schuldhulptraject hebben afgerond.

Passende oplossingen

Met een schuldhulptraject werken inwoners en de gemeente samen om de financiële situatie op orde te krijgen. Met verschillende gesprekken worden de financiële zorgen en thuissituatie besproken. Hierna worden passende oplossingen gezocht die het beste bij de inwoner passen. De gemeente begeleidt de inwoner voor en tijdens het traject, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan het oplossen van de geldproblemen en het opbouwen van een stabiele financiële situatie. Na het traject helpt de gemeente Zutphen de inwoners met handvatten, waardoor zij hun leven weer zo vrij mogelijk kunnen inrichten.

Voor meer informatie: www.zutphen.nl/geldproblemen