Stedendriehoek

Samen vrij in Deventer

DEVENTER – Op 27 september is het platform SamenVrij!Deventer opgericht. Het platform is van en voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan het verspreiden van kennis over het koloniaal verleden en de doorwerking daarvan in de huidige maatschappij. Het platform zet in op het vergroten van draagvlak met andere partijen en bewoners van Deventer. 

De oprichters zijn afkomstig uit voormalige koloniën van Nederland. Het zijn Ronaldo Cadogan (Suriname), Emilie van Heydoorn (Cariben), Roos Seleky (Molukken) en René van der Hoff (Java) en Gerja Meima van het Etty Hillesum Centrum.

Dit is het jaar (tot 1 juli 2024) waarin we herdenken dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft.

Platform SamenVrij!Deventer wil kennis verspreiden over koloniaal verleden

Er was en is nu veel aandacht voor. Het platform zet zich in om ook na dit jaar deze aandacht vast te houden en de kennis over het koloniale verleden van Nederland in Deventer en omgeving te vergroten, aandacht te vragen voor de doorwerking van de koloniale tijd in de huidige samenleving en te stimuleren dat Deventer zich als multiculturele stad laat zien.

Nederland is, net als veel andere Europese landen, 400 jaar lang een koloniale macht geweest. Over die periode weten we te weinig. Vaak wordt het afgedaan als de zwarte bladzijde. Toch is er steeds meer over bekend, zowel over het handelen van Nederland in voormalig Nederlands-Indië als in Suriname en de Antillen. Het platform wil dat we samen de koloniale geschiedenis erkennen als onderdeel van ons gezamenlijk en gedeeld verleden. Hierbij staat centraal hoe dit verleden nog invloed heeft op het leven nu.

Hoe gaan we dat doen?   

Ten eerste kunnen we alleen samen een verschil maken. Samen met bewoners, verenigingen, onderwijs, culturele instellingen , historici en experts wil het platform SamenVrij!Deventer lezingen en gesprekken organiseren. Centraal staat het vergroten van kennis over de koloniale tijd. Deze inzichten worden vertaald naar programma’s voor educatiedoeleinden. Ook zal zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan culturele instellingen en overheid. Het platform is blij met het onderzoek ‘Deventer en slavernij’. Het onderzoek toont aan dat ook Deventer nauw betrokken was en investeerde in de koloniale handel en de slavenhandel. De concrete voorbeelden brengen de geschiedenis dichterbij. Men kan het onderzoek lezen op www.deventer.nl/slavernij. Ook in Deventer kunnen we niet meer wegkijken.

Het platform heeft de intentie om het draagvlak te vergroten en zal zich presenteren op woensdag 8 november in het Etty Hillesum centrum. Aanvang 19.30 uur. Men kan zich daarvoor aanmelden via https://ettyhillesumcentrum.nl/activiteiten/samenvrijdeventer/