Stedendriehoek

Knipogen uit de Hemel  

Op zondag 28 januari om 14.00 uur verzorgt Deventer Huisgenoten een themabijeenkomst met de titel ‘Knipogen uit de Hemel’ in gebouw Thomas Wildey, J.P. Thijsseweg 100.

Iris Knaap (58) is ervaringsdeskundige op het gebied van verlies en rouw. Zij verloor haar vader, moeder en stiefvader en maakte met alle drie bijzondere spirituele ervaringen mee rondom en na hun sterven. Iris gelooft niet, Iris wéét dat het leven niet ophoudt met de dood – daarvan getuigen de ‘Knipogen uit de Hemel’ die zij zelf heeft ervaren. In deze lezing deelt zij die knipogen graag met de deelnemers, in de hoop dat ze troost brengen en de angst voor de dood enigszins kunnen verminderen.

Iris is ritueelbegeleider en uitvaartspreker en helpt families bij het vormgeven van de afscheidsplechtigheid van een dierbare. Als kritieke couveusebaby in de jaren ’60 heeft Iris hoogstwaarschijnlijk zelf een bijna-doodervaring gehad, waardoor dit ‘weten’ is ontstaan en zij daardoor altijd zonder enige angst en met een gepassioneerde trefzekerheid over de dood en de ‘Knipogen uit de Hemel’ spreekt. Zonder daarbij zweverig te zijn. Aanmelding uiterlijk vrijdag 26 januari via e-mail info@deventerhuisgenoten.nl. De kosten bedragen €5,- inclusief koffie/thee.