Stedendriehoek

Focus op persoonlijke getuigenis Geert Groote

DEVENTER – Op donderdag 26 oktober verzorgt erfgoedorganisatie Deventer Verhaal in samenwerking met Museum Geert Groote Huis een lezing over de persoonlijke getuigenis van Geert Groote. Docent Fokkelien von Meyenfeldt komt vertellen over het egodocument ‘Conclusa et Proposita’.

Geert Groote
Geert Groote, grondlegger van de Moderne Devotie en een van de bekendste Deventenaren ooit, wist grote hervormingen te creëren en bracht volk en de machthebbers dichter bij elkaar. De taal van het volk spreken en jezelf laten zien onder het volk was het succes. In Deventer koos Geert Groote daarom voor de volkskerken en al gauw kreeg hij met zijn volksgerichte en democratisch gekleurde beweging veel aanhangers. Zijn getuigenis is vastgelegd op schrift.

Besluiten en Voornemens
‘Conclusa et Proposita’, in het Nederlands vertaald als ‘Besluiten en Voornemens’, is een indrukwekkend egodocument dat Geert Groote in de veertiende eeuw in de ik-vorm schreef. En minstens zo verrassend. Van tijd tot tijd spreekt Geert Groote zichzelf vermanend toe met ‘je’. Dat maakt deze persoonlijke getuigenis verrassend modern.

In deze lezing gebruikt Fokkelien von Meyenfeldt de getuigenis als uitgangspunt om te laten zien wat Geert Groote als zijn belangrijkste zonden beschouwt. Daarnaast citeert ze uit zijn brieven en preken. Wat is de kern van zijn geloof? Waar komt zijn felheid tegen ketters vandaan? Verschillende standpunten van Geert Groote passeren de revue. Zo komen bijvoorbeeld ook beschouwingen over kloosters, vrouwen en getrouwde priesters aan bod. Wat kunnen we nadien concluderen over de mens Geert Groote?

Gastspreker
De gastspreker tijdens deze avond is Fokkelien von Meyenfeldt. Von Meyenfeldt is ruim dertig jaar geleden in Oost-Nederland komen wonen. Sindsdien focust ze zich op de geschiedenis van de IJsselstreek in de veertiende eeuw. Aanvankelijk eerst naast haar werk als docent Informatiekunde aan de Rijkshogeschool IJselland, later bij Saxion Hogescholen. Sinds 2011 heeft ze Geert Groote in het vizier.

Ze is afgestudeerd aan de Leidse Rijksuniversiteit in taalkunde, taalfilosofie en logica. Eerder haalde ze haar eerstegraadsbevoegdheid Nederlands aan de Gelderse Leergangen te Arnhem, waar ze afgestudeerd is op een onderzoek naar het Sinte Franciscusleven van Jacob van Maerlant.

Informatie
Belangstellenden zijn donderdag 26 oktober van harte welkom bij Museum Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein 4 in Deventer. Inloop vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. De toegang is gratis. Vooraf, in de pauze en na afloop is er koffie, fris of een drankje tegen betaling. Reserveer een plek vóór 23 oktober via marketing@geertgrootehuis.nl o.v.v. naam en aantal personen. Vol is vol.

Lezingenreeks
De deelnemende organisaties aan de lezingenreeks zijn Museum Geert Groote Huis, Archeologie Deventer, Athenaeumbibliotheek, Etty Hillesum Centrum, Deventer Verhaal en Architectuurcentrum Rondeel. De Deventer erfgoedlezingen vinden één per maand plaats op verschillende locaties in de stad. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema.