Stedendriehoek

Tijdelijke afsluiting

Broedvogels krijgen vanaf vandaag rust op een deel van het Kootwijkerzand.

Staatsbosbeheer geeft vanaf 15 maart broedvogels de rust en ruimte die ze nodig hebben op het Kootwijkerzand en de Stroesche heide. Vandaag gaan diverse maatregelen uit het recreatiezoneringsplan van de provincie Gelderland in. Het gaat onder andere om het instellen van vogelbroed- en rustgebieden op een deel van het Kootwijkerzand, en de afsluiting van paden op de Stroesche heide tijdens het broedseizoen. Op de Midden Veluwe is dat voor het eerst. Vogels krijgen van 15 maart tot 15 juli de rust die ze nodig hebben om hun jongen groot te brengen. Dit is van belang voor vogels die op of rond het stuifzand of in de heide op de grond broeden. De natuur is in deze tijd een kraamkamer en daarom is recreatie tijdelijk niet toegestaan.

Het gaat niet goed met de Veluwse natuur. Daarom is provincie Gelderland op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. In samenwerking met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers, en onderbouwd met ecologisch onderzoek, is een recreatiezoneringsplan opgesteld. Eén van die maatregelen is dus het inrichten van rustgebieden voor broedvogels op twee delen van het Kootwijkerzand en op de Stroesche heide van 15 maart tot 15 juli. Rustgebieden zorgen voor een betere bescherming van de broedende vogels. Vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit broeden namelijk op de grond. Zij krijgen nu ruimte en rust om hun nest met jongen groot te brengen en tot broedsucces te komen. Deze rustgebied maatregel is voortaan elk jaar tijdens het broedseizoen van kracht. Zo werken we aan de betere balans. Ook in het bos komen maatregelen om rust te creëren voor de zwarte specht en de wespendief.

Vanaf vandaag 15 maart gaat de afsluiting van de vogelbroed – en rustgebieden in.

In het veld zijn informatieborden, afzettingen met touwen (zie foto), en slagbomen geplaatst om de begrenzing van de rustgebieden voor de vogels aan te geven.

Vogels helpen Kootwijkerzand  

Kwetsbare vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit leven op de heide- en stuifzandgebieden. Ze broeden op de grond en zoeken daar hun voedsel. Daarom zijn ze erg gevoelig voor verstoring door recreanten. Het verstoren van de broedende vogels brengt het voortbestaan van deze dieren in gevaar. Als een ouder het nest verlaat, gaan de eieren vaak verloren.

Deze vogels moeten beter beschermd worden. Daarom richten we een deel van het Kootwijkerzand in als rustgebied voor broedvogels. Eromheen loopt een wandelpad zodat het Kootwijkerzand nog steeds beleefbaar is. Na 15 juli kunnen bezoekers het gebied weer ontdekken via de duidelijke zandpaden door het gebied. In opdracht van provincie Gelderland worden de broedvogels op het Kootwijkerzand ook gemonitord. Hiermee willen we nagaan wat het effect van de maatregelen is.  Monitoring van broedvogels wordt uitgevoerd door SOVON vogelonderzoek in samenwerking met bewoners uit Kootwijk.

Betere beleving

Om de beleving van de Veluwe te versterken staan in het recreatiezoneringsplan van provincie Gelderland ook maatregelen om de beleving te verbeteren. Zo worden uitzichtpunten ontwikkeld, wildobservatieplaatsen aanlegd en worden voorzieningen voor hondenbezitters verbeterd. Een belangrijke ontwikkeling is het scheiden van gebruikersgroepen, zodat daarmee de beleving voor wandelaars, ruiters en fietsers wordt verbeterd. Het natuurgebied Veluwe is opgedeeld in 4 recreatiezones: A, B, C en D. Deze hebben een verschillend karakter en daarbij horende natuurwaarden en recreatie-intensiteit. Lees meer over de 4 zones van het recreatiezoneringsplan Veluwe: https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe

Campagne kraamkamer natuur

Het broedseizoen is weer aangebroken. De lente is misschien wel de meest bijzondere periode van het jaar. Maar ook de meest kwetsbare. Tijdens deze maanden worden er partners gezocht, eieren uitgebroed, en talloze dieren geboren. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Met een gezamenlijke actie vragen de boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren, bijvoorbeeld door op de paden te blijven, de hond dichtbij aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen.