Stedendriehoek

Stichting Red de Veluwe klaar voor juridische acties

Noodsignaal voor behoud van de rust in deze contreien.

Stichting Red de Veluwe (RdV) start een fundraisingactie om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat en daarmee het leefklimaat op de Veluwe en in de IJsselvallei drastisch gaat aantasten. “Het geld is nodig voor juridische acties omdat het ministerie zich waarschijnlijk niets gaat aantrekken van alle steekhoudende informatie die wordt aangedragen”, aldus woordvoerder Jaap Kloosterziel.

“Zo is onlangs geheel ten onrechte achteraf nog een natuurvergunning verleend aan het vliegveld, een besluit dat RdV wil aanvechten. Verder klopt er van de hele onderbouwing helemaal niets en dat moet keer op keer aan de kaak worden gesteld. Ook wil RdV met acties alles op alles zetten om te voorkomen dat opening van vliegveld Lelystad in het regeerakkoord terecht komt.”

De vrijwilligers van Stichting Red de Veluwe strijden nu al bijna vier jaar tegen de laagvliegroutes die het woongenot op de Veluwe en in de IJsselvallei sterk gaan benadelen.

Met dat gevecht hebben ze al vier keer uitstel weten te bereiken. Kloosterziel: “Het kabinet blijft echter proberen het vliegveld erdoor te drukken. Opening van Lelystad betekent dat het in deze mooie regio nooit meer stil zal zijn. Van zes uur in de ochtend tot zeker elf uur ’s avonds razen de vliegtuigen dan laag over de Veluwe en de IJsselvallei. De minister roept wel dat de laagvliegroutes voorbij zijn, maar dat is beslist niet het geval.”

Doordrukken

Tot ontzetting van Red de Veluwe is in het doordrukken weer een nieuwe fase bereikt, door op oneigenlijke gronden een natuurvergunning toe te kennen aan Lelystad Airport. “Feitelijk was de hele uitbreiding van het vliegveld volkomen illegaal, omdat de benodigde vergunningen ontbraken. Met name de natuurvergunning die de stikstofproblematiek betreft. In één klap is onlangs achteraf alles toch gelegaliseerd. Terwijl iedereen de nadelen ondervindt van het stikstofverhaal door verdere beperking van de snelheid en het autoverkeer en boeren die hun veestapel moeten inkrimpen, wordt er ruim baan gegeven aan meer luchtvaart. Red de Veluwe wil daar paal en perk aan stellen. Er wordt op alle niveaus overlegd om een gedegen zienswijze in te dienen. Dat doet RdV samen met Geldersch Landschap en Kasteelen en Natuurmonumenten. De ervaring is echter dat de regering alle zienswijzen naast zich neerlegt, dus bereiden we ons voor op juridische acties. En daar is geld voor nodig”, zo zegt de woordvoerder.

Gedrocht

“Lelystad Airport is een gedrocht qua sjoemelcijfers en procedures. Alle rapporten blijken onjuist, cijfers zijn gemanipuleerd, ongewelvallige zaken zijn achtergehouden en tijdens de besluitvorming zijn partijen onjuist geïnformeerd. Dat is samen met andere actiegroepen steeds weer aangetoond. De fouten zijn zo grof dat hier van opzet sprake lijkt. Daarom is hierover ook aangifte gedaan.”

Een nieuw, verontrustend hoofdstuk zit in de luchtruimherziening die onlangs verscheen, gaat Kloosterziel verder. “Daarin staat dat piloten boven de 1800 meter zelf hun route mogen kiezen. ‘Dat wordt uiteraard de kortste’, zegt de minister dan. Dit zou inhouden dat er vanaf Wezep/Zwolle op die hoogte kriskras over stilte- en Natura 2000-gebieden en boven onze dorpen gevlogen kan worden, afhankelijk van de bestemming. Een situatie die niemand wil. Dus ook gebieden en dorpen die na het schrappen van de Veluwe-route dachten verlost te zijn van dit gevaar, lopen nu opnieuw risico.”

Lobby

De luchtvaartlobby is heel sterk, constateert Stichting Red de Veluwe. “We zullen dus alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat opening van dit achterhaalde vliegveld in het regeerakkoord wordt opgenomen. Met gerichte acties, lobbywerk en het voorlichten van nieuwe Kamerleden zullen onze vrijwilligers proberen een nieuwe regering ervan te overtuigen dat opening van nog een vliegveld in deze tijd niet meer kan.”

Red de Veluwe laat in zoveel mogelijk brievenbussen een pamflet bezorgen waarin de noodsituatie wordt uitgelegd onder de noemer ‘noodsignaal voor de Veluwe en de IJsselvallei’. Wie de brief niet ontvangt, kan terecht op de website www.stichtingreddeveluwe.nl