Stedendriehoek

Startsein voor Kerkenland

EPE/VAASSEN – De gemeente Epe is een stap dichter bij de gebiedsontwikkeling van Kerkenland in Vaassen. De gemeente wil hier samen met de ontwikkelaars Bemog en Explorius 160 tot 170 woningen bouwen in verschillende prijscategorieën, waarvan een groot deel in de categorie ‘betaalbare woning’. De genoemde partijen en wethouder Martijn Kerkmans ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst is het startsein om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken en het plan verder uit te werken. 

Net als in veel andere plaatsen in Nederland, is er ook in de gemeente Epe een grote behoefte aan woningen. Gemeente Epe wil de woningnood aanpakken door meer betaalbare woningen te bouwen. Tot 2030 wil de gemeente 1800 woningen realiseren. Kerkenland is in de Omgevingsvisie aangewezen als één van de mogelijke locaties voor woningbouw en draagt dus bij aan de woningbouwopgave. Daarnaast is Kerkenland ook benoemd in de regionale Woondeal.

Gebiedsontwikkeling en participatie

Naast woningen is er ook oog voor landschap, natuur en klimaatbestendigheid van het gebied. Hiervoor zijn randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld voor de ontwikkelaars. Zij gaan nu een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en het gebiedsontwikkelingsplan verder uitwerken. De gemeente vindt het belangrijk dat de ontwikkelaars de omgeving en belanghebbenden betrekken bij het uitwerken van het plan. De ontwikkelaars zullen hiervoor een participatieplan opstellen.

Baanwachter

Ontwikkelaars hebben de gebiedsontwikkeling in Kerkenland ‘Baanwachter’ genoemd. Baanwachter dankt zijn naam aan de voormalige spoorlijn ‘de Baronnenlijn’, die Apeldoorn en Hattem in de negentiende eeuw met elkaar verbond. Ieder dorp kreeg een eigen station en op belangrijke kruisingen bewaakte een baanwachter de overweg. Bijna een eeuw lang zorgde de spoorweg voor welvaart in het gebied. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling, kan zich inschrijven op de nieuwe projectwebsite www.baanwachter.nl.

‘Start bouw in 2026’

Als het plan haalbaar blijkt, dan maken de ontwikkelaars verdere afspraken over de planning en de planologische procedure tot met de start van de daadwerkelijke bouw. De verwachting is dat dit in 2026 is.

Meer informatie

Het gebied Kerkenland ligt direct ten noordoosten van Vaassen en sluit aan op de bestaande woonwijk Heggerenk. Zie ook: www.epe.nl/woningbouwprojecten/Kerkenland.

Foto:

Van links naar rechts: Bas Goosens (directeur Explorius Vastgoedontwikkeling bv), Martijn Kerkmans, wethouder gemeente Epe en Stefan van Dijk, directeur Bemog Projectontwikkeling bv.