Stedendriehoek

PvdA en PvdD zeggen nee tegen tanken in de natuur

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Molecatenlaan/Ugchelenseweg op 4 februari werd duidelijk dat het plan bestaat om het bestaande tankstation aan de Ugchelenseweg te verplaatsen naar de hoek van de Laan van Westenenk/Winkewijertlaan. Naar aanleiding van vragen die de PvdA hierover heeft gesteld, heeft het college laten weten dat de nieuwbouw van een omstreden tankstation – wat het college betreft – kan doorgaan. Waardevolle waterbronnen en natuur vormen volgens het college geen belemmering. Ook de vele bezwaren van omwonenden niet.

De PvdA en Partij voor de Dieren vinden de reactie van het college onbegrijpelijk. “Jaren geleden is er veel gemeenschapsgeld betaald om de grond te saneren nadat die zwaar vervuild was met arseen. Daarna heeft het een bos/natuurbestemming gekregen. Daar kan nu toch geen vervuilend bedrijf toegestaan worden?” vinden Martine Berends, fractievoorzitter van de PvdA en Maaike Moulijn, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Het is ook volstrekt overbodig omdat er in de omgeving al meer dan genoeg tankstations zijn. Bovendien is een tankstation een fossiel bedrijf, dat langzamerhand zal uitsterven omdat iedereen binnen enkele jaren elektrisch rijdt. Het college wil dus wederom het groene imago van Apeldoorn verkwanselen en nodeloos natuur en bos opofferen. En dat vinden de PvdA en Partij voor de Dieren volstrekt ontoelaatbaar.”

Om hun boodschap kracht bij te zetten, hebben de PvdA en de Partij voor de Dieren een bord geplaatst dat de toegang verbiedt voor vervuilende bedrijven. “Om de natuur te beschermen, de prachtige schone beek, de bomen, de struiken en de vele dieren die er leven.” De actie trok vele buurtbewoners, die blij waren met het signaal van de politieke partijen. “Ook zij vinden het schandalig dat de gemeente op die plek een tankstation wil. Voordat dit kan gebeuren, moet het college een bestemmingsplanwijziging voorleggen aan de gemeenteraad. De buurtbewoners hopen dat veel partijen, net zoals de PvdA en Partij voor de Dieren, tegen zo’n plan zullen stemmen.”