Stedendriehoek

‘Nederlandse lessen zijn moment van verbinding’

APELDOORN/DEVENTER – Om in Nederland mee te kunnen draaien, is het belangrijk dat statushouders de taal spreken en de gewoonten kennen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk, zoals Corrie, helpen daarbij. Zij is klassenassistent inburgering. “Ik zie mensen gaandeweg meer zelfvertrouwen krijgen.”

Corrie voelde zich meteen als een vis in het water, toen ze voor het eerst meekeek in de klas met statushouders. “Je kwaliteiten in kunnen zetten, ook ná je pensioen, is zo fijn. En al helemaal voor statushouders, die het zo goed kunnen gebruiken.” Ze werkte dertig jaar als docent op het mbo, nu is ze sinds zes jaar twee ochtenden in de week vrijwillig klassenassistent inburgering, voor VluchtelingenWerk Nederland.

Tijdens de taalles behandelen ze vaste onderwerpen als grammatica, maar bespreken ze ook allerlei thema’s die relevant zijn voor de leerlingen. “Het kan van alles zijn”, vertelt Corrie. “Waarom we in Nederland niet zo snel antibiotica geven voor een verkoudheid. Wat er van statushouders wordt verwacht als ze ergens stage lopen. Je moet zoveel meer leren dan de taal, om in een nieuwe maatschappij te functioneren.”

Beste manier om te stimuleren

Samen met de docent zoekt ze naar de beste manier om mensen te stimuleren. “We denken met ze mee. Als iemand het lastig vindt om thuis huiswerk te maken, zeg ik dat de bibliotheek ook een goede plek kan zijn. We laten ze ook veel dingen zelf uitzoeken. Ik zie mensen gaandeweg meer zelfvertrouwen krijgen.” Het leuke is dat je er zelf ook zoveel van leert, vindt Corrie. “Je werkt opeens met zo’n andere groep: mensen tussen de 20 en 65 jaar, met allerlei achtergronden, uit allerlei landen. Sommigen zijn hoogopgeleid, anderen hebben weinig onderwijs gehad in hun land van herkomst. Dan moet je het heel anders aanpakken.”

Je leert mensen in de loop van het jaar echt kennen, zegt Corrie. “Een jonge knul hier zei laatst: ‘Je bent net als mijn moeder’. Het geeft niks als je als vrijwilliger zelf geen ervaring hebt in het onderwijs. Het is gewoon heel fijn als er iemand is die koffie en thee kan zetten, die samen met de leerlingen kan praten of lezen.” De lessen zijn altijd erg gezellig, vertelt ze. “Als mensen binnenkomen vragen we altijd hoe hun weekend was. Ze voelen dat ze welkom zijn, dat we benieuwd naar ze zijn. Het is een moment van samenkomst, van verbinding.”

Vrijwilliger worden

Op de locaties in Deventer en Apeldoorn is op dit moment plek voor nieuwe klassenassistenten. “Je kunt al vanaf 3 à 4 uur per week nieuwkomers ondersteunen bij het leren van de taal. Ook is er plek voor taalcoaches: 2 uur per week oefenen met spreken, bij mensen thuis of bijvoorbeeld in de bibliotheek. Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk? Ga dan naar www.vluchtelingenwerk.nl/vrijwilligers voor meer informatie. Je kunt je daar ook meteen aanmelden.”