Stedendriehoek

GROENLINKS APELDOORN KIEST

Voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee kan doen.

GroenLinks Apeldoorn staat ook voor een financieel gezond en duurzaam beleid. Samen met onze wethouder, die de portefeuille financiën, openbare ruimte en cultuur beheert, hebben we ons de afgelopen raadsperiode ingezet om te komen tot een gezonde financiële situatie.
Nu Apeldoorn financieel gezond is, willen we investeren in een vitale samenleving waarin iedereen van waarde is.
 
GROENLINKS APELDOORN WIL:
• Meer betaalbare duurzame woningen binnen de bebouwde kom.
• Het eurokaartje terug in de stadsbus.
• Geen extra vliegverkeer boven Apeldoorn.
• Investeren in toekomstbestendige banen en erkenning voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.
• Meer inzetten op natuureducatie en innovatie in energie- en klimaattechnologie.
• Energieneutrale wijken met bij voorkeur lokaal opgewekte energie.
• Dat ieder kind moet kunnen sporten.
• Meer geld beschikbaar stellen voor cultuur en evenementen.
• Geen bio-industrie in de gemeente Apeldoorn.