Zorg

Extra inzet op ondersteuning van mantelzorgers

Het college van de gemeente Brummen bemerkt dat mantelzorgers vanwege de aanhoudende coronapandemie in toenemende mate overbelast raken. Daarom is besloten om de komende zes maanden extra in te zetten op mantelzorgondersteuning in de gemeente. Hiervoor wordt incidenteel extra subsidie verleend aan Stichting Welzijn Brummen. Deze organisatie ondersteunt mantelzorgers via het Knooppunt Mantelzorg.

“Mantelzorgers zijn in de gemeente Brummen enorm belangrijk, omdat ze met veel liefde goed voor hun naasten zorgen”, vertelt wethouder Cathy Sjerps. “Maar de huidige coronatijd is voor hen een hele zware tijd. Al maandenlang missen zij het moment om even geen zorg te hoeven bieden en te kunnen ontspannen. Daarnaast zijn dingen als het praatje met buren of het bezoek van familie voor velen niet mogelijk vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. Zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers is daarom nu noodzakelijk. Met deze incidentele subsidie kan Stichting Welzijn Brummen de ondersteuningsvraag van onze mantelzorgers passend en goed bedienen.”

Subsidie 2021

Naast deze incidentele subsidie heeft het college ook besloten om voor het jaar 2021 de reguliere subsidie te verlenen aan Stichting Welzijn Brummen. Vanwege de coronapandemie is besloten om de uitvoeringsafspraken die voor het jaar 2020 zijn gemaakt met een half jaar te verlengen. Voor het tweede deel van het jaar worden met Stichting Welzijn Brummen nieuwe resultaatgerichte afspraken gemaakt. “Het is, mede vanwege het recente onderzoeksrapport over het sociaal domein, belangrijk om met Stichting Welzijn Brummen afspraken te gaan maken over de resultaten die we als gemeente willen bereiken”, aldus de wethouder. “Als college willen wij meer gaan sturen op resultaten die we willen behalen in het sociaal domein.”

Inzet van algemene voorzieningen

Onderzoeksbureau Berenschot heeft de gemeente Brummen bouwstenen aangedragen die kunnen zorgen voor een financieel gezond sociaal domein. “Samen met Stichting Welzijn Brummen gaan we bijvoorbeeld de inzet van algemene voorzieningen en de samenwerking met Team Voor Elkaar versterken. Hierdoor ontstaat er een goed alternatief voor de maatwerkvoorzieningen die we nu vaak inzetten. Zo willen we er samen voor zorgen dat de zorg en ondersteuning van goede kwaliteit blijft, maar we tegelijkertijd ook minder geld gaan uitgeven”, sluit wethouder Sjerps af.