Zorg

‘Blijven inzetten voor mensen met dementie en hun naasten’

ZUTPHEN – Zutphen mag zich een ‘dementievriendelijke gemeente’ noemen. Freek Jansen, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, reikte het certificaat uit aan wethouder Jasper Bloem.

Bloem: “Het certificaat is een mooie erkenning van de stappen die zijn gezet, maar als dementievriendelijke gemeente is het nodig dat we ons blijven inzetten voor mensen met dementie en hun naasten.”

Steeds meer inwoners met dementie
Nederland vergrijst en dat betekent ook dat steeds meer mensen dementie krijgen. De eerste jaren na de diagnose wonen zij gewoon nog thuis en hebben gaandeweg steeds meer hulp nodig van familie en bekenden. We krijgen er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of bij de vereniging. Voor een goede kwaliteit van leven helpt het mensen met dementie om zoveel mogelijk te kunnen blijven doen wat ze eerder deden. Zoals een brood kopen bij de bakker, zingen in een koor of elk weekend naar de kaartclub.

In het Platform Dementievriendelijk Zutphen werken gemeente Zutphen, Perspectief, Alzheimer Nederland, Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o., de Bovenkamer en het Odensehuis aan het dementievriendelijker maken van Zutphen en Warnsveld. Zodat inwoners kunnen blijven meedoen, ook als ze dementie krijgen. Zodat hun mantelzorgers worden ondersteund en de zorg voor hun naaste op een goede manier vol kunnen houden.

In het afgelopen jaar zijn onder andere baliemedewerkers van de gemeente, leden van sociale wijkteams, supermarktpersoneel en vrijwilligers van diverse verenigingen getraind in het herkennen van en omgaan met mensen met dementie. Daarnaast is de folder ‘Zorgen over Vergeetachtigheid’ verschenen met informatie over dementie en plekken waar inwoners terecht kunnen met vragen of voor hulp.

Bijdrage leveren
Inwoners, bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het dementievriendelijker maken van de gemeente Zutphen. Kijk daarvoor op de website www.samendementievriendelijk.nl. Men kan onder andere de gratis online training ‘GOED omgaan met dementie’ volgen of een training op locatie. Wethouder Jasper Bloem: “Als we allemaal een klein beetje moeite doen, kunnen we het leven voor mensen met dementie een stukje makkelijker maken.”