Stedendriehoek

Wijkteam gaat toch door

ZUTPHEN – Of de al jaren actieve vrijwilligersgroep Wijkteam Noordveen in 2020 nog door zou kunnen, als team en met de Week van de Wijk, hing ervan af of zich voldoende nieuwe mensen zouden aanmelden. Op de vele oproepen en vacatures die de afgelopen jaren verspreid zijn, kwam amper respons.

Toch waren er ook veel signalen dat het werk van de vier vrijwilligers van Wijkteam Noordveen erg gewaardeerd werd. Maar de rek was uit het zittende team, moest het in 2020 nog langer zonder versterking doorgaan. Zodoende kozen Frans Eggermont, Katja Manuela, Frans Manders en Chantal Elskamp ervoor dat ook niet te doen.

De vraag was dus: is er in 2020 nog een wijkteam en een Week van de Wijk? Het wijkteam vertelt: “Duidelijk was in elk geval dat het wijkteam een nieuwe werkwijze zou moeten kiezen om te kunnen blijven bestaan én dat ondersteuning een voorwaarde was. Eind 2019 organiseerden wij twee brainstormavonden waar wijkbewoners en betrokken beroepskrachten voor uitgenodigd waren. De opbrengst van die avonden was goed. Wij ontvingen ondersteuning voor het meedenken over voortzetting van de werkzaamheden van het wijkteam, bij het organiseren van bijeenkomsten voor Noordveen en onze jaarlijkse feestweek de Week van de Wijk.”

Er is door het team voor gekozen om in werkgroepen te gaan werken, die per activiteit of taak bestaan uit één of meerdere wijkteamleden, maar ook andere wijkbewoners en beroepskrachten. “De eerste aanmeldingen voor het meedoen in een werkgroep mochten we inmiddels ontvangen. Ook hebben zich twee wijkbewoners gemeld die denken in de loop van het jaar tijd vrij te kunnen maken om wijkteamlid te worden.” Het viertal begint 2020 in elk geval positief: “We houden op dinsdagavond 21 januari in het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19, een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle bewoners van de wijk Noordveen en voor alle betrokken organisaties en beroepskrachten. Op onze website noordveenzutphen.nl is daarover meer te lezen. Wie automatisch geïnformeerd wil worden over deze nieuwjaarsbijeenkomst en ander nieuws voor Noordveen, kan zich op de website aanmelden voor de e-mailservice.”