Stedendriehoek

Werkzaamheden rondweg De Hoven/Zutphen

BRUMMEN/ZUTPHEN – Provincie Gelderland voert van maandag 3 tot en met vrijdag 28 oktober werkzaamheden uit op de provinciale weg (N345) tussen Brummen en De Hoven/Zutphen. Dat is nodig om de turborotonde Kanonsdijk aan te sluiten op de Wapsumsestraat. Deze rotonde maakt straks deel uit van de nieuwe rondweg N345 De Hoven/Zutphen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1, N348 en N345. Fietsers worden omgeleid via de Baankstraat.

Rotonde Kanonsdijk
De provincie werkte de afgelopen acht maanden aan de bouw van een turborotonde op de Kanonsdijk bij De Hoven. Deze rotonde is bijna klaar, evenals het daaronder gelegen fietspad. Nu wordt deze rotonde aangesloten op de Wapsumsestraat N345. Verkeer kan de rotonde eind 2022 gebruiken, omdat dan de nieuwe rondweg open is.

Afsluiting Wapsumsestraat
Tijdens de werkzaamheden is de Wapsumsestraat (N345) tussen Brummen en Zutphen afgesloten voor al het verkeer, vanaf de aansluiting met de Cortenoeverseweg tot en met de nieuwe aansluiting De Teuge. De afsluiting is nodig om de werkzaamheden veilig uit te voeren en om problemen te voorkomen met vrachtwagens die te ver doorrijden en dan niet meer kunnen keren. Met als gevolg dat verkeer vast komt te staan en werkzaamheden hinder ondervinden.

Forse omleidingsroutes
Verkeer vanuit Brummen richting Zutphen en Apeldoorn wordt omgeleid via de nieuwe brug (N348) in Zutphen naar de A1. Verkeer vanuit Zutphen richting Brummen wordt omgeleid via de nieuwe brug (N348) naar de N345 tussen Brummen en Zutphen. Verkeer vanuit Zutphen richting Apeldoorn wordt omgeleid via de N348 en de A1. Verkeer vanuit Apeldoorn richting Zutphen en Brummen wordt omgeleid via de A1 en de N348.

Werkzaamheden leiden tot hinder
Doorgaand verkeer moet rekening houden met flinke omleidingsroutes. Dat komt omdat bij het omleiden van het verkeer gebruik wordt gemaakt van wegen, die geschikt moeten zijn voor de grotere verkeersstromen voor doorgaand verkeer. Zo wordt voorkomen dat omleidingsroutes vast komen te staan. En het verkeer veilig en vlot kan doorrijden. Ook is er bij de keuze voor de omleidingsroutes speciale aandacht voor het ontzien en voorkomen van extra verkeer op schoolroutes en andere wegen met veel fietsers. De omleidingsroutes zijn besproken en afgestemd met de gemeenten.

Samen overlast verminderen
Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van  omleidingsroutes wordt zo kort mogelijk gehouden. En het resultaat is een mooie, nieuwe weg met verkeer dat vlot en veilig doorstroomt. De provincie roept weggebruikers op zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximumsnelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars.

Meer informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden aan de rondweg staat op de website www.gelderland.nl/N345-dehoven. Op www.bereikbaargelderland.nl staat actuele informatie over afsluitingen en omleidingsroutes.